Lakipalvelu
Työsuhdejuristi

Tuuli Lahikainen

Yhteystiedot

020 122 4453

tuuli.lahikainen@mot.fi

Vastuualueet

jäsenpalvelu, työ- ja edustussuhteisiin liittyvät asiat, riita-asioiden hoitaminen, oikeudenkäynnit