Hallitus
Hallituksen jäsen

Kai Kuukasjärvi

Titteli

asiakaspäällikkö, Rovaniemi

Esittely

Cramo Finland Oy:n asiakaspäällikkönä työpäiväni kuluvat pääasiallisesti asiakastapaamisista ja neuvotteluissa, niiden pohjalta tulleiden tarjouspyyntöjen käsittelyssä ja tarjousten teossa.

Näkisin liiton tärkeimpinä tavoitteina jäsenistön määrän kääntämisen kasvuun, liiton tunnettuuden lisäämisen sekä jäsenistölle tarjottavien palveluiden ja etujen kehittämisen.

Varajäsen: Taina Kulju