Työttömän opiskelumahdollisuudet paranevat

Työttömyysturvalain muutos parantaa työttömien mahdollisuuksia opiskella menettämättä oikeutta työttömyysetuuteen.

Työttömyysturvalakia muutettiin siten, että 25 vuotta täyttäneet työttömät voivat halutessaan opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuutta menettämättä. Edellytyksenä on, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on tyytyväinen muutoksen suuntaan.

– Työttömälle tulee avata passiivisen työttömyyden sijasta – jos työnhaku ei tärppää – mahdollisuus osaamisen päivittämiseen, kehittämiseen ja uuden oppimiseen ilman rajoittavaa byrokratiaa. Eikä haittaa ole siitäkään, että yrittäjyyttä harkitseva saa jo etukäteen parantaa yrittäjyytensä edellytyksiä, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Häkkinen kuitenkin huomauttaa, että opiskelu ei siirrä työnhakijaa syrjään työmarkkinoilta ja kaikista työnhakuun liittyvistä velvoitteista, vaan hänen on opintojen ohessa haettava töitä ja otettava vastaan työtä normaaliin tapaan. Valinnanvapaus opintojen suhteen kuitenkin kasvaa.

– Muutos on hyvä, mutta mitään ei haittaisi, jos opiskelun ja itsensä kehittämisen valmiuksia ja mahdollisuuksia edelleen lavennettaisiin. Työllistymisen edistäminen edellyttää parempaa tietämystä työllistymisen esteistä ja koulutustarjonnan kehittämistä. Pitäisi toimia kokonaisvaltaisesti ja kaikenlaista byrokratiaa vähentävästi.

Opiskelu ei siis jatkossakaan ole pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta, mikäli henkilö saa työttömyyskorvausta. Päätoimisen opiskelun aikainen toimeentulo turvataan jatkossakin ensisijaisesti opintotuella. Tämä koskee erityisesti nuoria, joten nyt voimaan tullutta lakimuutosta sovelletaan vain 25 vuotta täyttäneisiin.

Keskeinen hallinnollinen ero nykyiseen mahdollisuuteen opiskella työttömyysetuudella tuettuna on uudistuksen jälkeen se, että TE-toimisto ei tee arviota siitä, onko työnhakijalla koulutustarvetta vai ei. Enintään kuusi kuukautta kestävistä opinnoista tulee jatkossakin ilmoittaa TE-toimistolle. TE-toimisto ei myöskään arvioi opintojen pää- ja sivutoimisuutta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut muutoksen tavoitteeksi sen, että työtön uskaltaisi aloittaa työllistymistään tukevat opinnot pelkäämättä työttömyysetuuden menettämistä.

Työtön voi jatkossa tietyin edellytyksin osoittaa opiskelemalla työttömyysturvan ns. aktiivimallissa edellytettyä aktiivisuutta ja välttää työttömyysetuuden määrän alentamisen. Työttömyysetuutta ei alenneta, jos työnhakija on opiskellut työttömyysturvalain muutoksen mahdollistamalla tavalla aktiivimallin tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää.

Lue, millaisia muutoksia aktiivimalliin on tulossa! Linkki juttuun MMA:n sivuilla.