Tavoitteena työllisyyden parantaminen

Hallituksen leikkausohjelma

Hallitus on nyt esittänyt merkittäviä toimia kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi.

– Hallitus käyttää nyt sille annettua valtaa. Toivon, että mahdolliset merkittävät muutokset johtavat työllisyyden paranemiseen. Selvää on, että jotakin on kuitenkin tehtävä, pelkkä vastustaminen ei Suomen tilannetta paranna, toteaa MMA:n puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen.

Poikkeuksellisilla toimilla pyritään yksikkötyökustannusten alentamiseen viidellä prosentilla. Tyypillisen myynnissä tai markkinoinnissa työskentelevän jäsenen elämään vaikuttaisivat eniten positiivisena asiana muutosturvan parantaminen yli 20 hengen firmoissa työskentelevien osalta. Negatiivisena asiana esityksessä taaskin vaikuttaisi kahden arkipyhän muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi ja ensimmäisen sairaslomapäivän palkattomuus.

MMA kannatti yhteiskuntasopimusneuvottelujen jatkamista. Mielestämme niiden kautta olisi saavutettu todennäköisesti parempi tulos.

MMA seuraa hallituksen toimenpide-ehdotuksen etenemistä, ottaa kantaa ja toimii jäsentensä etujen ajajana tässäkin asiassa. Seuraa verkkosivujemme Ajankohtaista-osiota ja Facebook-virtaamme.