Palkankorotukset kaupan alalla

Kaupan työehtosopimusta noudatetaan yrityksessä, jonka toimialana on vähittäiskauppa, tukkukauppa, agentuuritoiminta, kioskikauppa, huolto- ja liikenneasematoiminta, kaupan palvelu- ja tukitoiminta tai konevuokraus. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Vähittäiskaupan esimiesten sekä varasto- ja kuljetusesimiesten henkilökohtaisia ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,6 %:lla alkaen 1.4.2018. Kaikkien työsuhteessa olevien kokoaikaisten työntekijöiden ja toimihenkilöiden kuukausipalkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien vähintään 42 euroa ja osa-aikaisten tuntipalkkoja 26 senttiä.

Työehtosopimuksen piirissä olevien korotus on siis  +1,6 %, kuitenkin vähintään 42 euroa kuukaudessa. Ellei henkilö ole ko. työehtosopimuksen piirissä, kannattaa korotuksesta käydä keskustelut esimiehen kanssa.

Aiemmin julkaistua tietoa vuoden 2018 palkankorotuksista löydät täältä

Moni MMA:n jäsen on Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n solmimien työehtosopimusten piirissä. YTN:n työehtosopimuksissa sovitut korotukset löytyvät YTN:n sivuilta