Myyntiammattilainen kaipaa koulutusta digitaidoista

digitaidot

Kolmannes myynnin ja markkinoinnin ammattilaisista haluaa kehittää sähköisen markkinoinnin osaamista.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA kartoitti huhti–toukokuun aikana jäsenistönsä osaamisen kehittämisen tarpeita jäsenkyselyllä. Kyselyyn vastanneet kertoivat tarvitsevansa koulutusta erityisesti sähköisen markkinoinnin ja markkinatilanteen analysoinnin taitoihin.

Myös tietotekniset ja sosiaalisen median taidot nousivat esiin kyselyssä esiin. Toisaalta korkealle nousivat myös työssä jaksamisen, työhyvinvoinnin ja motivaation ylläpitämisen opit. Perinteiset myynti- ja neuvottelutaidot olivat myös suosittuja koulutusteemoja.

Kolme neljästä vastaajasta kertoi käyneensä ammatillisissa koulutuksissa viimeisten kolmen vuoden aikana. Kaksi kolmesta kertoi työnantajan maksaneen koulutukset.

Kahdella kolmesta vastaajasta työuran pituus oli yli 20 vuotta. 40 prosentilla vastaajista oli vähintään alempi korkeakoulututkinto. Vanhan opistoasteen tutkinnon oli suorittanut 30 % vastaajista. Hieman yli puolet (53 %) vastaajista oli miehiä ja kaksi kolmesta vastaajista oli yli 46-vuotiaita.

MMA tarjoaa jäsenilleen yli 100 koulutustapahtumaa vuosittain. Suuri osa koulutuksista on paikkaan sitomattomia webinaareja, joihin voi osallistua mistä vaan kunhan on päätelaite ja verkkoyhteys.

Lisätietoja:

Samuli Myllyharju
yhteyspäällikkö
Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA
samuli.myllyharju(at)mma.fi
puh. 020 122 4409