MMA:lla ei järjestöpäätöstä mielenosoitukseen osallistumisesta

Palkansaajajärjestöt järjestävät perjantaina 18.9. klo 11 mielenosoituksen Helsingin Rautatientorilla sopimusvapauden puolesta ja hallituksen yksipuolisia toimia vastaan. Kyseessä on laillinen mielenosoitus, ei lakko.

MMA:n hallitus ei tee asiassa erillistä järjestöpäätöstä. Kukin jäsen voi osallistua tai jättää osallistumatta mielenosoitukseen. Liitto ei anna suosituksia tästä. MMA ei ole aktiivisena toimijana missään työtaistelutoimissa. Mikäli jäsen osallistuu ja siitä aiheutuu seurauksia työsuhteelle, liitto tukee asiassa jäsentään normaalilla tavalla. Liiton palvelut siis ovat käytössä silloinkin, jos seuraamuksia tulisi. On syytä korostaa, että mielenosoitus on laillinen.

Lisätietoa Akavan verkkosivuilla