MMA pääosin tyytyväinen budjettiesitykseen

budjetti

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on pääosin tyytyväinen valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen vuodelle 2019. Merkittävin linjaus on päätös olla kiristämättä työn verotusta. Pääosin yksityisellä alalla liike-elämän parissa työskentelevien myynti- ja markkinointiammattilaisten työllisyys on riippuvainen myös yksityisestä kulutuksesta ja kansalaisten ostovoiman kehityksestä, toteaa MMA:n puheenjohtaja, myyntipäällikkö Marko Hovinmäki.

Hovinmäki pitää myös vapaaehtoistyöntekijöille maksettavien verovapaiden kilometrikorvausten enimmäismäärän korottamista tuhannella eurolla 3 000 euroon kalenterivuodessa hienona kädenojennuksena tärkeälle kolmannen sektorin työlle.

− Samalla katsomme myös, että talousarvioesityksen tausta-ajatukset siitä, että työllisyyttä ja kasvua vahvistetaan ja työn verotus ei kiristy, pitävät sisällään sen, että työn tekemisestä syntyvät kustannusten korvaukset säilyvät palkansaajilla ja yrittäjillä verottomina ja laskentaperusteiltaan ennallaan.

MMA:n mielestä hyvän talouskehityksen mahdollisuuksia ei tule kaventaa tekemällä minkäänlaisia tarpeettomia ja nimenomaan työn tekemisen kustannuksia lisääviä muutoksia. Saman viisaan linjan suomme jatkuvan myös tulevina vuosina vuoden 2019 eduskuntavaalien jälkeenkin, Hovinmäki toteaa.

Sen sijaan talousarvioesityksen tiestöä koskeva määrärahaesitys on MMA:lle pettymys; muutaman hieman paremman vuoden jälkeen palataan entiseen karuun arkeen. Aikaisempi lisärahoitus ollaan lopettamassa ja tämä huolestuttaa, koska tieverkon kunto on monelle myynti- ja markkinointialan työntekijälle työturvallisuus- ja työmukavuuskysymys. Lisäksi se on olennainen kysymys talouselämän toiminnalle ja koko Suomen saavutettavuudelle.

− Tämän vaalikauden aikana tiestön kunnon huononemista on saatu pysäytettyä tai vähintään hidastettua, mutta nykyisellä määrärahatasolla tiestön kunto ei kohene. Yhdyn esimerkiksi Suomen Tieyhdistyksen arvioon siitä, että jo alulle laitettu hyvä työ on vaarassa valua hukkaan. Haluan uskoa, että maan elinkeinoelämän valtasuonistona toimivan tiestön kunnossapito saa lisää osuutta viimeistään vuoden 2019 jälkeen, ehkäpä talouskasvun hiipuessa, piristys- ja elvytysruiskeena tuon ajan tilanteeseen, Marko Hovinmäki näkee.

Valtiovarainministeriön tiedotteen vuoden 2019 talousarvioesityksestä löydät täältä

Kaupan liiton näkemyksiä vuoden 2019 valtion talousarvioesityksestä voit lukea täältä

 

Lisätietoja:

Marko Hovinmäki, puheenjohtaja, MMA, puh. 0400 747 333
Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja, MMA, puh. 0400 956 968