MMA: Kilpailukieltoehdon käyttämistä on rajoitettava

kilpailukielto

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 12. kesäkuuta Jukka Ahtelan selvityksen kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käytöstä. Siinä ehdotetaan kilpailukieltosopimusten käytön perusteiden tiukentamista. 

Akava on voimakkaasti vaatinut jo aiemmin kilpailukieltosopimusten käytön kieltämistä tai niiden käytön selvää rajoittamista. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on vahvasti vaatimusten takana. Lisäksi on laadittava säännökset salassapitosopimusten käytölle.

– Kilpailukieltosopimuksesta on tullut myynnin ja markkinoinnin alalla jo lähes vakiosopimusehdon kaltainen osa työsopimusta, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen. Siksi MMA kannattaa selvityksen ehdotusta.

– Kilpailukieltosopimuksia tehdään usein ilman oikeaa syytä ja ne hankaloittavat työelämää. Tällainen kehitys on ollut huono ja tämä ei ole ollut lainsäätäjän tarkoitus.

Kuten Akava, MMA:kin katsoo, että liikesalaisuuksien suojaaminen on tärkeää. Tätä suojaa ei kuitenkaan heikennä se, että luovuttaisiin tarpeettomista kilpailukielloista ja salassapitosopimusten kanssa päällekkäisistä kilpailukielloista.

– Työsuhteisen henkilön kilpailukieltosopimukset voisi selkeästi ylintä johtoa lukuun ottamatta kieltää kokonaan, Häkkinen linjaa. – Tai ainakin niiden tekemistä pitäisi uskottavasti ja vahvasti rajoittaa – lainsäädäntöä pitäisi siis muuttaa. Työpaikan vaihtamista ei saa kieltää sopimuksilla.

Akava on teettämässä Aalto yliopiston taloustieteen laitoksen ryhmällä selvityksen kilpailukieltosopimusten vaikutuksista yhteiskuntaan ja työmarkkinoille. Selvitys julkaistaan elokuussa. Akava on jo aiemmin julkaissut selvityksen kilpailukielto- ja salassapitoehtojen käytännön ongelmista ja ratkaisumalleista. Siinä on kuvattu yksityiskohtaisesti työntekijöiden näkökulmasta ehtoihin liittyviä erilaisia ongelmatilanteita. Lue selvitys 
 

Lue MMA:n lakimies Jyrki Järvisen neuvot kilpailukieltosopimuksen solmimesta: Tarkkana kilpailukieltosopimuksen kanssa

Lisätietoja:
Juha Häkkinen, toiminnanjohtaja, MMA, puh. 0400 956 968