Miten Suomella menee – kerro meille!

 myyntipaallikkobarometri_vastaa_kyselyyn

MMA julkaisee syksyllä jo toista kertaa Myyntipäällikköbarometrin. Se perustuu myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten näkemyksiin Suomen talouden kehityksestä tulevaisuudessa. 

MMA:n työsuhteiset jäsenet ovat saaneet sähköpostiinsa tutkimuskyselyn elokuun 10. päivä Aula Research Oy:ltä, joka toteuttaa tutkimuksen MMA:n toimeksiannosta. Vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Lisäksi korvauksena tutkimukseen käytetystä ajasta tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus saada tiivistelmä tutkimuksen tuloksista. Kaikkien vastaajien kesken arvotaan kolme 100 euron arvoista superlahjakorttia.

Vastaathan kyselyyn! Iso vastaajamäärä lisää Myyntipäällikköbarometrin luotettavuutta. Näin saamme sen nostettua Suomen talouden tilannetta arvioivien merkittävien barometrien joukkoon!