Mistä yhteiskuntasopimuksessa on kyse?

yhteiskuntasopimus

Ns. yhteiskuntasopimuksen reunaehdoista – aikatauluista ja neuvotteluasioista on määrä sopia perjantaihin, elokuun 21. päivään mennessä.

MMA kannattaa maan talouskehitystä ja työllisyyttä turvaamaan pyrkivän yhteiskuntasopimuksen tekemistä. Palkansaajaliikkeen on suhtauduttava vakavasti yhteiskuntasopimukseen tähtääviin neuvotteluihin ja pyrittävä ratkaisuihin. Samanlaista asennetta voidaan edellyttää myös työnantajapuolelta. Sopimus ei kuitenkaan voi olla pelkkä sopimus työajan pidentämisestä, vaan siinä tulee olla muutakin. Meidän alallamme esimerkiksi jonkinlaiset työaikapankkiratkaisut olisivat hyvä keino tasata työkuormaa.

MMA:n mielestä hallituksen lupaamat verohuojennukset ovat porkkana, jota kannattaa tavoitella. Verohuojennusten mahdollistama yksityisen kulutuksen kasvu tukisi myynti- ja markkinointialan työllisyyttä.

Lue Akavan kokoama perustietopaketti sopimuksesta Akavan uutisista

MMA:n puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen kävi kommentoimassa sopimusasetelmia Ylen Aamu-TV:ssä heinäkuun lopulla ja MMA julkaisi  kannanoton neuvottelujen aloittamisen puolesta.