Miksi työtön ei voisi opiskella?

miksi työtön ei voi opiskella

Työttömiä pitää kannustaa opiskelemaan, eikä vaikeuttaa heidän mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille, linjaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA. Liitto tukee vahvasti Akavaa, joka toivoo kiireellisiä korjauksia hallituksen esitykseen työttömien omaehtoisesta opiskelusta. Lakiesitys voi toteutuessaan jopa tiukentaa työttömien mahdollisuutta omaehtoiseen opiskeluun. 

– Mitä haittaa voi yhteiskunnalle olla siitä, että työtön opiskelee, ihmettelee MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen. – Eikö ole kaikkien etu, että työtön pääsee päivittämään ammattitaitoaan tai opiskelemaan alaa, jolla tarvitaan tekijöitä ja sitä kautta työllistymään.

Akavan mukaan suurin ongelma lakiesityksessä on, että työttömän opiskelu nähdään yhä mahdollisena väärinkäytösepäilynä eikä oman osaamisen ja työmarkkina-aseman parantamisena.

MMA:n jäsenistöstä noin seitsemän prosenttia on työttömänä. Heidän joukossaan on paljon viisikymmentä täyttäneitä innokkaita tekijöitä, joilla on pitkä ura ja mittava kokemus. Toisaalta vaativan työn ja epäsäännöllisten työaikojen vuoksi monelta on jäänyt ammattitaidon päivitys tekemättä.

– Eihän meillä voi olla varaa jättää myynnin ja markkinoinnin osaajien kokemuspotentiaalia hyödyntämättä, Häkkinen vetoaa.

MMA linjaa, että työttömällä pitää olla oikeus paneutua pitkäjänteiseen ja tutkintoon johtavaan koulutukseen tuntematta, että häntä pidetään tukien väärinkäyttäjänä.

MMA:n mielestä vaara piilee myös siinä, että lakiesityksen mukaan TE-toimistoille jäisi mahdollisuus määrätä, mikä on työvoimapoliittisesti tarkoituksenmukaisinta opiskelua ja mikä ei ole. Voiko siis TE-toimisto päättää, onko myynti- ja markkinointialan opiskelu työttömälle sopivaa ja kannatettavaa?

MMA, kuten useat muutkin ammattiliitot, järjestää jäsenistölleen uraneuvontaa. Selkeä linjaus opiskeluoikeudesta antaisi suuntaa myös tämän toiminnan kehittämiseen.

Akava on nostanut työttömyysajan opiskelun myös hallituksen asettamaan työryhmään. Kolmikantainen työllisyysryhmä selvittää syyskuun aikana, kuinka työttömyysturvaa voitaisiin uudistaa nykyistä aktivoivammaksi. Akavan mielestä opiskelu ja oman osaamisen kehittäminen olisi nimenomaan nykyistä huomattavasti aktivoivampaa työllistämispolitiikkaa.

Akavan kannanotto on luettavissa Akavan verkkosivuilla.