Liikenneverkkoa pitää kehittää, mutta tienkäyttäjä ei voi olla kokeilujen rahoittaja

liikenneverkko

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA suhtautuu varauksellisesti Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotukseen liikenneverkon kehittämisestä. Erityisesti yhtiöittämismallit mietityttävät.

MMA on tyytyväinen verotukseen liittyviin rohkeisiin avauksiin. Autoverotuksen muuttaminen hankinnan verottamisesta kohti käytön verottamista on hyvä asia. Mahdolliset veromuutokset pitää kuitenkin toteuttaa niin, että ne eivät aiheuta markkinahäiriöitä autokauppaan.

Yhtiöittämissuunnitelmiin MMA suhtautuu kuitenkin varauksella. Suuria kustannuksia aiheuttava ja tienkäytön ”verotus- ja rahastusvaltaa” valtion ulkopuolisiin käsiin siirtävä hanke ei saa MMA:lta kannatusta.  Muutoksia ei voi tehdä vain sen takia, että joillekin toimijoille saataisiin uutta bisnestä. Kaikki valtionhallinnon yhtiöittämis- ja yksityistämishankkeet eivät ole aikaisemminkaan olleet siunauksellisia kuluttajalle. Eikä hankkeeseen liittyviä tietosuojaongelmiakaan voi sivuuttaa kevyesti.

– Emme vastusta kehitystä ja sitä, että liikenteen päästöjä pyritään suitsimaan. Vastustamme sitä, että työmatkoihin ja työajoon henkilöautoa käyttävät joutuvat maksajiksi, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

Häkkisen mukaan liiton jäsenistön yhteydenotoista heijastuu epäusko ja luottamuksen puute siihen, että uudistus toisi loppujen lopuksi mitään uutta, ja siihen, että auton käyttäjän kokonaiskustannusrasitus pysyisi neutraalina. Autoverotuksen muutoksen näkökulma ymmärretään ja sitä kannatetaankin, mutta liikenneverkon yhtiöittämisen pelätään avaavan portin erilaisten maksujen ja kustannusrasituksen kasvulle tulevaisuudessa. Tienkäyttäjä – varsinkaan sitä työntekoon ja elantonsa hankintaan käyttävä – ei halua olla minkäänlaisten tarpeettomiksi koettujen kokeilujen rahoittaja.

MMA:n mielestä huomio tulisi kiinnittää siihen, että tarvitsemme Suomeen liikenneverkon nykyistä parempaa ylläpitoa ja kehittämistä. Mutta ei keinolla millä hyvänsä. Auton hankintaverotuksen voi esimerkiksi poistaa ja verotuksen painopistettä lisätä käytön puolelle ilman tieverkon yksityistämistä.

Liikenne- ja viestintäministeriön ehdotus lähtee laajalle lausuntokierrokselle ja siitä avataan kansalaiskeskustelu Ota kantaa -palvelussa.

Otamme aivan varmasti kantaa hankkeeseen, sanoo MMA:n puheenjohtaja Jarmo Hyvärinen.

– Emme ehkä tarvitse ihan näin laajaa liikenteen suurremonttia. Pelkkä verotuksen reivaaminen hankinnasta käytön suuntaan ilman ihmeellisyyksiä sekä yhtiöittämis- ja rahastusmalleja on riittävä. Näin toimimalla asiassa voisi luultavasti edetä ripeästikin.