Kysely työn ja muun elämän yhteensovittamisesta

MMA haluaa selvittää, kohteleeko työelämä myynnin ja markkinoinnin ammattilaisia samalla tavalla elämäntilanteesta ja perhestatuksesta riippumatta.

Vastaa kyselyymme 8.-26.4. Tuloksista kerromme syksyllä.

Kysely on suunnattu kaikille jäsenille. Vastaaminen kestää noin 10 minuuuttia. 

MMA:n mielestä kaikilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun työpaikalla. MMA kannustaa työnantajia kehittämään työkäytäntöjä, jotka joustavat elämäntilanteen mukaan.

Vastaa kyselyyn