Kunnat tarvitsevat myynti-, markkinointi- ja talousosaamista

kuntavaalit_2017

Kuntien valtuutetut ja muut päättäjät joutuvat seuraavalla neljän vuoden valtuustokaudella ottamaan kantaa merkittäviin ja isoihin muutoksiin. Sote-uudistus ja maakuntauudistus etenevät ja kuntien rooli on muotoutumassa osin uudestaan.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset ovat monella tavalla sopivia henkilöitä kantamaan vastuuta kuntien palvelutuotannosta ja toiminnan kehittämisestä. Myynnin ja markkinoinnin osaaminen tuo tervettä asennetta kuntatalouteenkin.

– Kuntapäättäjiksi tarvitaan henkilöitä, joilla on käytännön osaamisensa kautta kykyä nähdä myös kunnan rooli työnteon mahdollistajana ja elinkeinojen kehittäjänä. Yksityisen sektorin tarjoama tuki palvelutuotantoon ja sen kehittämiseen on myös syytä muistaa. Kuntien palveluja tulee kehittää sellaisesta näkökulmasta, että alueiden elinvoimaisuus säilyy ja mahdollisuuksien mukaan kasvaa, toteaa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

– Kaupallisella alalla toimivalla päättäjällä on mahdollisuus nähdä oman kokemuksensa kautta tehtävien päätösten todelliset hintalaput ja asettua tarkkailemaan päätöksiä ja hankintoja lisäarvon hakijan asemasta. Tuoko tehtävä päätös tai hankinta lisäarvoa asiakkaalle – kuntalaiselle.

– Samoin kyky kuunnella asiakasta ja taito pyrkiä hyviin win-win-ratkaisuihin saattavat auttaa kuntapolitiikassakin. Asiakkaan kohdalle vaihdetaan vain kuntalainen tai poliittinen neuvottelukumppani. Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen ymmärtää, että oma työ on osa tärkeää kokonaisuutta, mutta yhdessä tekemällä saadaan aikaan parhaimmat tulokset.

– Kuntapolitiikassa asiat voivat olla suurempia kokonaisuuksia, kuten kunta- ja kiinteistöveron tasosta päättämistä, mutta myös käytännöllisempiä toimia. MMA:n ja sen jäsenten mielestä esimerkiksi kaupan ja elinkeinoelämän toimintaa ei saa tarpeettomasti rajoittaa. Ja esimerkiksi katujen ja teiden talvipuhtaanapidon on vastattava työmatkaliikenteen ja yrityksiin suuntautuvan työliikenteen tarpeisiin, luettelee Häkkinen kuntien päivittäiseen toimintaan liittyviä kohteita, joihin tulee kiinnittää huomiota.

Kuntien valtuustoihin on tarjolla monta MMA:n jäsentä – löydät heidän esittelynsä täältä

MMA:n lyhyen kuntavaaliohjelman löydät täältä