Kilpailukieltosopimus sitoo yhä useampaa ammattilaista

kilpailukielto

Akavan selvityksen mukaan kilpailukieltosopimusten määrä on kolminkertaistunut 2000-luvulla. Akava vaatiikin kilpailukielto- ja salassapitosääntelyn uudistamista.

Tätä nykyä lähes joka toisessa uudessa työsopimuksessa on kilpailukieltoehto. Kilpailukieltosopimukset vaikuttavat haitallisesti työvoiman liikkuvuuteen: kyselyyn vastanneista noin joka kolmas katsoi, että sopimus on vähentänyt halua vaihtaa työpaikkaa.

Akavan mielestä työsopimuslaissa on säädettävä kaikkiin kilpailukieltoihin lakisääteinen korvaus. Lisäksi Akava vaatii, että työsopimuslaissa on määriteltävä nykyistä selvemmin, että kilpailukieltosopimus on mitätön, jos työntekijällä on samaan aikaan työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia suojaava salassapitosopimus.
 
MMA:n jäsenet olivat mukana kyselyssä, jolla Akava selvitti salassapitoehtojen ja kilpailukieltoehtojen käyttöä työsopimusten osana.

Lue lisää Akavan tiedotteesta!

MMA:n sivuilla tietoa kilpailusopimuksesta: www.mma.fi/kilpailukieltosopimus

Lue myös lakimies Jyrki Järvisen artikkeli Tarkkana kilpailukieltosopimuksen kanssa.