Kiista kaupan alan ylempien toimihenkilöiden sopimuksesta kärjistyy

Kiista kaupan alan ylempien toimihenkilöiden sopimuksesta kärjistyy

Kaupan alan työehtokiistan osapuolet ovat tavanneet valtakunnansovittelijan toimistossa 24.4. Kaupan liitto ilmoitti tuolloin, että se ei edelleenkään ole valmis aloittamaan neuvotteluja työehtosopimuksesta.

Kaupan alalla on tavoiteltu pitkään työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille. Tavoitetta vie eteenpäin akavalaisten ylempien toimihenkilöiden puolesta neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, johon myös Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA kuuluu.

YTN on päättänyt aloittaa lailliset toimenpiteet neuvottelujen aloittamisen vauhdittamiseksi.

YTN-liittojen, mukaan lukien MMA:n, jäsenistä painostustoimenpiteet koskevat kaupan alalla työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä, jotka ovat töissä seuraavissa yrityksissä:

  • Kesko Oyj
  • SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta)
  • Stockmann Oyj Abp
  • Oriola Oy
  • Instru optiikka Oy
  • Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

MMA:n jäsen itse päättää, osallistuuko painostustoimiin. MMA tukee jokaista jäsentä hänen oman harkintansa mukaan tekemissään ratkaisuissa.

Lue lisää YTN:n aikomista toimenpiteistä osoitteesta: http://www.mma.fi/kaupanala
Sivulle päivitetään kaupan alan ylempiä toimihenkilöitä koskevaa ajankohtaista tietoa

Valtakunnansovittelijan toimiston tiedote: http://valtakunnansovittelija.fi/artikkeli/-/asset_publisher/kaupan-alan-ylempien-toimihenkiloiden-tyonseisaus-todennakoinen