Kaupan alan ylemmät toimihenkilöt vauhdittavat sopimusneuvotteluja

kaupan ala

Kaupan alalla on tavoiteltu pitkään työehtosopimusta ylemmille toimihenkilöille. Tavoitetta vie eteenpäin akavalaisten ylempien toimihenkilöiden puolesta neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, johon myös Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA kuuluu.

Neuvottelut eivät ole aktiivisesta otteesta huolimatta käynnistyneet. Näin ollen YTN on päättänyt aloittaa toimenpiteet neuvottelujen aloittamisen vauhdittamiseksi.

Mahdolliset toimenpiteet koskevat MMA:n jäsenistä kaupan alalla työskenteleviä ylempiä toimihenkilöitä, jotka ovat töissä seuraavissa yrityksissä:

  • Kesko Oyj
  • SOK (Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta)
  • Stockmann Oyj Abp
  • Oriola Oy
  • Instru optiikka Oy
  • Inex Partners Oy (osa SOK:ta)

Päätösvalta toimenpiteisiin osallistumisesta on täysin jäsenellä itsellään. Tuemme jokaista jäsentämme hänen oman harkintansa mukaan tekemissään ratkaisuissa.

Miksi työehtosopimusta tarvitaan?

YTN esitti Kaupan liitolle helmikuussa neuvottelupyynnön työehtosopimusneuvotteluiden aloittamiseksi. Kaupan liitto hylkäsi pyynnön, eikä halua keskustella asiasta.

Avaimet ratkaisuun ovat Kaupan liitolla ja yrityksillä. YTN on tarjonnut työehtosopimuksen muodossa ratkaisuja kaikkiin niihin asioihin, joita työnantajat pitävät työelämän kehittämisen kannalta tärkeinä, esim. joustoja työsuhteen ehtoihin ja työaikoihin sekä paikallisen sopimisen lisäämistä.

Sopimus merkitsisi sitä, että ylemmille vahvistettaisiin työmarkkinoilla yleisesti käytössä olevat pelisäännöt ja edut, kuten lomarahat, sairausajan palkka, perhevapaakorvaukset, työaikajoustot, matkustamiseen liittyvät korvaukset, työaikapankki ja yleiskorotukset. Se myös takaisi henkilöstöedustusjärjestelmän, jonka kautta ylemmät toimihenkilöt saisivat mahdollisuuden tulla kuulluksi, kun yrityksissä tehdään isoja muutoksia.

Lue lisää YTN:n aikomista toimenpiteistä osoitteesta: http://www.mma.fi/kaupanala
Sivulle päivitetään kaupan alan ylempiä toimihenkilöitä koskevaa ajankohtaista tietoa