Jäsen arvostaa MMA:ta, mutta kaipaa kohdennettuja palveluita

jäsenkysely MMA

”MMA:n pitäisi keskittyä ydintehtäväänsä. Keskittyminen pitäisi suunnata ammatillisen kehittymisen suuntaan, tarjota ammattitaitoa tukevia koulutuksia ja palveluita. Seurata aktiivisesti työelämän muutosta ja toimia niin että sen jäsenet ovat halutuimpia tekijöitä markkinoilla.”

Tällä tavoin kiteytti yksi MMA:n jäsenkyselyyn vastanneista ajatuksensa liiton toiminnan suunnasta. Hyvin pitkälti samanlaisia eväitä MMA sai muiltakin vastaajilta.

MMA kyseli tammikuussa jäseniltä heidän kokemuksiaan työelämän muutoksesta, näkemyksiä työehdoista sopimisesta ja odotuksia palveluiden sekä toiminnan suhteen.  Aiheet kiinnostavat, sillä kyselyyn vastasi huikean suuri joukko, 3 010 jäsentä (16 % jäsenmäärästä). Samalla saatiin roppakaupalla ihmisten kokemuksia ja mielipiteitä työelämästä, palautetta sekä kehitysideoita.

MMA:lla on hyvä maine

Kyselyn toteuttaneen Mediatumin analyysin mukaan MMA on hyvin ja laadukkaasti hoidettu, keskimääräistä työmarkkinajärjestöä parempimaineinen järjestö, joka koetaan hyvin luotettavaksi oman ammattialan järjestöksi. Mielikuva MMA:sta vahvana ja toiminnaltaan laadukkaana edunvalvojana sekä työelämään turvallisuutta tuovana järjestönä on vahvistunut viiden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna.

Osa jäsenistä kuitenkin toivoo MMA:lta suurempaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja voimakkaampaa edunvalvonnan otetta. Työmarkkinatoiminnassa ollaan myös aiempaa valmiimpia tiukkaankin linjaukseen, sillä 35 prosenttia vastaajista olisi valmis jonkinlaisiin työtaistelutoimiin – osa tosin vastahakoisesti – esimerkiksi työsuhteen ehtojen turvaamiseksi. Toisaalta puolet jäsenistöstä suhtautuu kielteisesti tai ainakin suurella varauksella tällaiseen toimintaan.

Työelämän muutos uhkaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaista

”Digitalisaatio muuttaa tavan tehdä työtä ja myyntiä. Sosiaalisesta mediasta on tullut työväline.”

Jäsenistö näkee tulevaisuuden työelämässä suuria muutoksia ja uhkia. Digitalisaation pelätään hävittävän perinteisiä alan ammatteja.

Ikärasismi nousi voimakkaasti esiin vastaajien huolenaiheena, kuten MMA:n aiemmassa työnhakijoitten kokemuksia keränneessä kyselyssäkin.

Epävarmuus, huoli työllisyydestä ja työssä jaksamisesta näkyvät vastaajien kommenteissa. Moni pelkää, että joutuu uransa loppupuolella työttömäksi ja tällöin ainoa keino työllistyä on ryhtyä yrittäjäksi.

Jäsenet toivovat kohdennettuja palveluja

Jäsenpalveluihin jäsenistö on keskimäärin tyytyväinen, mutta palvelut tavoittavat vain puolet jäsenistä. Reilusti yli puolet jäsenistä ei käytä mitään jäsenpalvelua. Ainoastaan Myynti & Markkinointi -lehti tavoittaa kaikki jäsenet.

Suurin osa jäsenpalveluista ei ole jäsenille kovin tärkeitä. Vain tietyt, välittömään työmarkkinakelpoisuuteen ja toimeentuloon liittyvät palvelut jäsenistö kokee merkittäviksi.

Eniten arvostetaan sellaisia palveluja, joilla työttömyyttä voidaan torjua.

Jäsenet toivovat entistä kohdennetumpia palveluita ja enemmän konkreettista hyötyä tuottavia koulutuksia sekä muita välitöntä hyötyä työmarkkinoilla tuovia palveluja. Verkkokoulutusten lisäksi ja sijasta halutaan kasvokkain tapahtuvaa koulutusta.

Jonkin verran jäsenet ovat kiinnostuneita polttoainealennuksista ja lomamökkieduista.

Lehteä pidetään laadukkaana, mutta toisaalta ei niin tarpeellisena.

Paikallinen toiminta ei kiinnosta, mutta matkailu ja liikunta innostavat

”Ainoa alan aito järjestö, jolla on edes hieman hajua, millaista on myynnin ja markkinoinnin maailma käytännössä. Saman alan kollegoita, joita on kiva tavata myös livenä, verkostoitua.”

Jäsenistö ei ole kiinnostunut paikallisesta toiminnasta, mutta verkostoitumista kuitenkin arvostetaan. Jos paikallinen tilaisuus tuottaa jäsenen omaan työhön merkittävää lisäosaamista ja työmarkkinavalmiuksia, on hän valmis osallistumaan, mutta silloinkin vain muutaman kerran vuodessa.

Matkailusta on kiinnostunut yli 70 prosenttia jäsenistä ja liki saman verran kiinnostusta herättää liikunta. Seuraavaksi listalle nousevat mökkeily ja luontoon liittyvä toiminta. Jompaakumpaa tai molempia harrastaa 40 prosenttia jäsenistä.

Miten tästä eteenpäin?

Kysely antoi MMA:lle eväitä toiminnan ja rakenteiden kehittämiseen. Oikeita asioita on jo tehty, mutta uudistumisen pitää jatkua.

Osa jäsenistöstä kaipaa kipeästi tukea työelämän muutoksessa ja siihen on suunnattava voimavaroja. Apua voisi löytyä esimerkiksi yksilöllisten työllistymispolkujen rakentamisesta.

Toisaalta iso osa jäsenistöstä elää muutoksen harjalla, eikä tarvitse apua työmarkkinoilla. Heidän kannaltaan on tärkeää, että MMA toimii myynnin ja markkinoinnin ideologian ja ammattilaisten identiteetin vahvistajana.

MMA:n hyvä maine ja jäsenistön luottamus luovat erinomaiset edellytykset ja perustan liiton kehittämiselle.

Kiitos kaikille vastaajille!