Hallitus haluaa tukea ostovoimaa, mutta riittääkö veronalennus?

Maan hallitus on tänään julkistanut linjansa työmarkkinoiden kilpailukykysopimuksen syntymistä tukevista toimista. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n ja Akavan mukaan on hyvä, että hallitus aikoo tukea kansalaisten ostovoimaa sekä perua pakkolait, jos kilpailukykysopimus toteutuu mahdollisimman kattavasti.

MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkisen mukaan liiton jäsenten kannalta tärkeintä lienee mahdollisen yleisen, talouselämän toimintaa tukevan työmarkkinarauhan syntyminen sekä ostovoimaa tukevat veronalennukset.

– Jäsentemme työtilaisuuksiin ja menestykseen vaikuttaa ennen kaikkea talouselämän pyörien rasvaus ja veronkevennykset ovat juuri sitä. Toivottavasti veronkevennykset ovat riittävän suuria taloudellisen terveysvaikutuksen aikaansaamiseksi. Kevennyksiä pitää lisätä, jos riittävää vaikutusta ei näillä toimilla synny.

Häkkinen kuitenkin muistuttaa, että veronkevennykset on suunnattava kaikkiin tuloluokkiin, myös MMA:n keskipalkaltaan 4 850 euroa kuukaudessa ansaitsevien jäsenten palkkahaitariin. Oman ilmoituksensa mukaan hallitus keventääkin ansiotulojen verotusta kaikissa tuloluokissa kilpailukykysopimuksen mukaisten maksukorotusten suhteessa, mutta ehdollisesti.

Veronkevennykset ovat 315–515 miljoonaa euroa syntyvän sopimuksen kattavuuden mukaisesti vuonna 2017 ja lisäksi vuosien 2018 ja 2019 osalta hallitus pyrkii ohjelmansa mukaisesti siihen, ettei palkansaajien verotus millään tulotasolla kiristy. Hallitus myös odottaa, että syksyllä 2017 käynnistyvän liittokierroksen ratkaisut ovat sellaisia, että ne osaltaan vahvistavat Suomen työllisyyttä ja kilpailukykyä.

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäderin mukaan hallituksen linja tuo tarvittavaa vastapainoa kaikkia työntekijöitä koskeville työttömyys- ja eläkemaksujen korotuksille sekä työajan lisäämiselle. Kilpailukyvyn ja osaajien kannustamisen kannalta on tärkeää, että Suomi saa muut pohjoismaat kiinni kannustavammassa verotuksessa. Nyt ero ei ainakaan suurene, toteaa Fjäder.

Hallituksen päätöksestä löytyy tarkempaa tietoa valtioneuvoston sivuilta.