Digiajan myynti -koulutus työttömille

Digiajan myynti ja asiakaspalvelu F.E.C. –koulutusohjelma on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille. Koulutusohjelmassa saat korkeatasoisen koulutuksen työskennellen samaan aikaan yhteistyöyrityksessä tulevissa työtehtävissäsi. Tavoitteena on vakituinen työsopimus! Koulutuksen toteuttaa Rastor yhteistyössä TE-palveluiden kanssa

Hae heti tai viimeistään 22.5.2019!
Kannattaa toimia nopeasti, sillä voit aloittaa heti, kun sinulle sopiva yhteistyöyritys on löytynyt. Koulutusohjelman kokonaispituus on n. 6 kk ja se sisältää lähi- ja etäopetuspäiviä (20 pv) sekä työskentelyä yhteistyöyrityksessä (110 pv). Lähikoulutuspäivät järjestetään Espoossa. Yhteistyöyritykset ovat pääasiassa Uudenmaan alueelta. Koulutus on koulutettavalle maksuton.

Kuka voi hakea mukaan koulutusohjelmaan?
Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille. Koulutusohjelma sopii sekä kokeneille myyjille, asiakaspalvelijoille ja asiantuntijoille että vastavalmistuneille, sillä yhteistyöyritys etsitään jokaiselle osallistujalle yksilöllisesti. Avoinna olevat tehtävät vaihtelevat assistentin tehtävistä asiantuntija- ja päällikkötasoon.

Koulutuspäivien teemat:

 • Myyntiprosessin perusteet B2C- ja B2B-kaupassa
 • Taloudellisen toimintatavan hallinta – oman myyntityön tuloksellisuus
 • Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen myyntityössä – DISC-analyysi
 • Myynnin kanavat – monikanavamyynti kasvun työkaluna
 • Digi- ja sosiaalisen median työkalut myyntityössä – hakukoneoptimointi ja Google-mainonta
 • Brändin merkitys ja omien tuotteiden sekä palvelujen tuotteistaminen myyntityössä
 • Asiakasluokittelu – asiakkuuksien hoitomallit ja uusasiakashankinta
 • Oman myyntiprosessin kehittäminen – kysymystekniikat, hyötyjen myyminen
 • Esiintymis- ja neuvottelutaidot myyntityössä
 • Oman myyntityön johtaminen ja ajanhallinta
   

Kysy lisää!
Työskentely yhteistyöyrityksessä:  Marjo Heijari, p. 050 562 4250, marjo.heijari@rastor.fi
Koulutusohjelman sisältö: Outi Hokkanen, p. 040 736 1097, outi.hokkanen@rastor.fi

Täytä hakemus te-palveluiden sivuilla  (koulutusnumero 684747).