Aktiivimallin muutos tuo parannuksia, mutta kupruja jää

Aktiivimallin vaatimuksien täyttämismahdollisuuksia laajennetaan. Huhtikuusta alkaen muun muassa ammattiliittojen ja -järjestöjen, kuntien ja tiettyjen yhdistysten järjestämät työllisyyttä edistävät palvelut voivat kerryttää aktiivisuutta. Nyt vain työvoimaviranomaisen järjestämät tai hankkimat palvelut hyväksytään aktiivimalliin.

Myynnin ja markkinoiden ammattilaiset MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki on tyytyväinen uusien mahdollisuuksien avaamiseen. Risuja muutos saa Hovinmäeltä kuitenkin siitä, että se ei edelleenkään poista ristiriitaa aktiivimallin tavoitteiden ja toteutuksen välillä ja liittojen mahdollisuus tuottaa vaatimukset täyttäviä palveluja jäsenilleen ei edelleenkään täysin kirkastu.

– Aktiivimalli nimenomaan pyrkii siihen, että työnhakijat aktivoituisivat työnhaussa ja toimisivat pontevammin työllistymisensä parantamiseksi. Kuitenkin malli voi yhä leikata työttömän etuuden tasoa, vaikka henkilö olisi yrittänyt tarmokkaasti osoittaa aktiivisuutensa. Aktiivisuutta eivät kerrytä työpaikkojen hakeminen, työhaastattelut ja osallistuminen rekrytointitapahtumiin. MMA:n ja Akavan mielestä todistettu aktiivinen työnhaku pitäisi huomioida aktiivimallissa.

Hovinmäen mukaan MMA:n jäsenten kannalta malli on ongelmallinen siksikin, että aktiivimallileikkuri osuu euromääräisesti suurena MMA:n jäseniin. Hyvän keskimääräisen tulotason vuoksi MMA:n työttömyyskassan jäsenet ovat leikkurin kärkiryhmässä.

– Jos työpaikkaa ei aktiivisesta hakemisesta huolimatta saa, työllistymistä edistävällä kurssilla ei ole ollut tilaa tai vaikkapa sovittu työjakso ei osu täysin tarkastelujaksolle, etuuden taso voi leikkaantua 4,65 prosentilla kolmeksi kuukaudeksi.

Avoimien työpaikkojen määrä vaihtelee huomattavasti asuinalueesta riippuen. Samoin ikääntyneimmillä työntekijöillä on vaikeuksia saada niin pysyvää kuin lyhytaikaistakin työpaikkaa. Lisäksi liiton aikaisempien selvitysten mukaan osa haettavina olevista myynnin alan työpaikoista ei mahdollista elannon hankkimista ja niissä työnantajariski on epäterveellä tavalla siirretty työntekijälle.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan jatkossa muun muassa kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen tai julkista rahoitusta saavan rekisteröidyn yhdistyksen järjestämä toiminta voisi kerryttää aktiivisuutta. Myös ammattiliiton tai ammattijärjestön tai näiden yksin tai yhdessä perustama säätiö tai muu yhdistys voisi järjestää toimintaa, joka olisi aktiivisuutta kerryttävää. Yksittäinen liitto sen sijaan ei voine tällaista palvelua jäsenilleen suoraan pelkästään omana toimintanaan tarjota.

Jos toiminnan järjestäjänä on rekisteröity yhdistys, niin sen tulee saada julkista rahoitusta työllistymistä tukevan toiminnan järjestämistä varten. Rekisteröidyillä yhdistyksillä on oltava valmiuksia yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjestää sellaista valmennusta, joka tosiasiassa tukee osallistujien työllistymistä. 

– MMA on jo aloittanut selvitystyön ja valmistellut yhteistyötä aktiivimallin vaatimukset toteuttavan koulutuksen tuottamiseksi jäsentensä hyväksi. Käytännön mahdollisuudet hahmottunevat kevään kuluessa, Hovinmäki toteaa.

 

Aktiivimalli leikkaa myynnin ja markkinoinnin ammattilaiselta yli satasen kuussa

Aktiivimallissa aktiivisuusehdon laiminlyönti pienentää työttömyyskorvausta.

-Koska leikkaus on prosentteina kaikille sama, leikkaantuu korvaus euroina eniten ansiosidonnaista työttömyyskorvausta saavilta. Ja heistä eniten niiltä, joilla on suurimmat korvaukset, toteaa MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen.

– Aktiivimalli kohtelee eri ammattien työttömiä hyvinkin eriarvoisesti aktiivisuusehdon laiminlyönnistä, euroina arvioituna. Prosentteina leikkaus on kyllä kaikille sama, 4,65 prosenttia.

MMA:n jäsenen korvaus pienenee jo keskimääräisellä päivärahatasolla noin 90 euroa kuukaudessa, monilla helposti yli sata euroa kuukaudessa. Ongelmana tässä Häkkinen näkee sen, että ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa on jo sisäänrakennettuna leikkuri, jonka vuoksi suurempien palkkojen kerryttämä ansiosidonnainen päiväraha on suhteessa pienempi kuin pienemmillä palkoilla.

Parempipalkkaisissa ammateissa työskennelleet työttömät saavat siis maksaa aktiivisuusehdon laiminlyönnistä muita enemmän. Samalla aktiivisuusehtoa täyttäviä lyhyitä työsuhteita on vaikeasti saatavilla toimihenkilö- ja asiantuntijatehtävissä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote aktiivimallin muutoksista

Ylen katsaus aktiivimallileikkauksista eri työttömyyskassoissa