Ahdistaako liian suuri työkuorma tai epäselvä tehtävänkuva?

Apua, kun paine kasvaa työpaikalla

MMA:n lakimiesten näkemyksen mukaan ”ahdistus” työpaikoilla on lisääntynyt. Jäsenet ottavat yhteyttä yhä enemmän tilanteissa, joissa työnantaja ei irtisano, mutta työpaikalla velloo epävarmuus ja kyräily. Epätasa-arvoinen ja epäasiallinen kohtelu lisäävät pahoinvointia.

Tyypillisiä kuormitukseen ja työn johtamiseen liittyviä MMA:n jäseniä vaivaavia ongelmia ovat: liian suuret myyntialueet ja pitkät työpäivät, liian suuri työkuorma, epäselvä tehtävänkuva, epäasiallinen ja ei-tasapuolinen kohtelu.

Jos et saa apua työpaikaltasi, miten MMA:n lakipalvelu voi tällaisessa tilanteessa auttaa? Ensimmäiseksi lakimies lähestyy jäsenen työnantajaa kirjeitse havaitun epäkohdan selostuksella. Mukana ovat työturvallisuuslain säännökset. Kirjeessä lakimies pyytää työnantajaa puuttumaan epäkohtaan ja korjaamaan tilanteen. Usein ensimmäinen kirje jo auttaa.

Huono henkilöstöhallinto voi johtaa oikeuteen

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa toimimaan epäasiallisen kohtelun lopettamiseksi. Lain 28 pykälä määrää: ”Jos työssä esiintyy työntekijään kohdistuvaa hänen terveydelleen haittaa tai vaaraa aiheuttavaa häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, työnantajan on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin ryhdyttävä toimiin epäkohdan poistamiseksi.”

Viime vuonna Korkein oikeus antoi tuomion, jossa huono henkilöstöhallinto katsottiin yhdeksi Työturvallisuuslain 28 §:n tarkoittaman epäasiallisen käyttäytymisen muodoksi.  Korkeimman oikeuden linjaus ohjaa alemman asteen tuomioistuimia jatkossa vastaavissa tapauksissa.

Lisää työsuojeluun liittyvistä ongelmista ja lakimiesten avusta voit lukea täältä.

Jos olet joutunut epäasiallisen kohtelun kohteeksi tai työnantaja on lisännyt kuormitustasi kohtuuttomasti, etkä saa apua työpaikaltasi, ota yhteyttä MMA:n lakipalveluun. Yhteystiedot löydät verkkosivuiltamme.