Sakko vaarasta, ei nopeudesta

Tieliikennelaki on yksi kansalaisia eniten päivittäin koskettavista laeista, vaikka emme sitä aktiivisesti ajattelekaan. Niitä, joiden työhön liittyy autolla liikkumista, se koskettaa vielä työnkin puolesta.

Tieliikennelain kokonaisuudistus on valmistelussa ja aiotut lakitekstit ovat nyt nähtävillä. Olennaisimpia seikkoja uudistuksessa on se, että vähäisistä liikennerikkomuksista maksettaisiin vastedes hallinnollista liikennevirhemaksua.

MMA suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti ehdotettuihin liikennerikkeiden rangaistusten muutoksiin. Ongelmana nähdään lähinnä se, jos Suomen ennestäänkin kireät liikennevirheiden rangaistuksien maksutasot kuitenkin nousisivat.

Tieliikennelain uudistuksella on nimittäin tarkoitus toimeenpanna valtioneuvoston joulukuinen periaatepäätös tieliikenteen turvallisuuden parantamisesta. Allekirjoittanutta kalvaa jonkin verran epäilys, että liikennerikkeiden ja -rikosten arvioinnissa ei ole edelleenkään päästy niin paljon eroon ajonopeuden merkityksestä ja painoarvosta, kuin mitä voisi ja soisi tapahtuvan.

Selvityksissä ja useiden liikennettä ja liikenneturvallisuutta tuntevien puheenvuoroissa on nostettu viime vuosina esille se seikka, että ajonopeutta enemmän liikenneturvallisuuteen vaikuttavat usein monet muut liikenteeseen, tienpitoon ja kuljettajaan liittyviin ominaisuuksiin liittyvät seikat. Ajonopeutta on helppo valvoa ja rahaakin sen valvominen valtiolle tuo ihan mukavasti. Moninkertaista rattijuoppoutta taas ei esimerkiksi pystytä estämään, mutta promillerajojen painaminen nollaan kuulostaa poliitikon puheessa kansan halujen mukaiselta. Nokkakolareista merkittävä osa on vakavista sairauksista kärsivien ja itsetuhoisten ihmisten aiheuttamia.

Liikennerikkeiden rangaistavuuden painopiste tulisi selkeästi muuttaa todellisen vaaran mukaiseksi. Pienet ylinopeudet, varsinkaan maanteillä, eivät ole turvallisuusongelmien ytimessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote tieliikennelain muutosehdotuksesta löytyy täältä.