Kolme keinoa itsensä motivointiin

Sanotaan, ettei kukaan voi motivoida ketään mihinkään. Palkkiota tai porkkanaa voi tarjota ja toivoa niiden herättävän motivaation. Rahapalkkiot* on yksi työelämässä käytetyistä motivointikeinoista.

Motivaatio on syy tiettyyn käyttäytymiseen. Poliisikin etsii rikokselle motiivin eli syyn.

Ehkä tunnetuin motivaatiomalli on Maswlowin tarvehierarkia, jonka hän julkaisi vuonna 1943 kirjassaan A Theory of Human Motivation.

Hierarkian mukaan alimmat tarpeet, hengissä säilyminen, turvallisuus, yhteenkuuluminen ja arvonanto on tyydytettävä ennen kuin henkilöä motivoi itsensä toteuttamisen tarpeet. Myöhemmin Maslow lisäsi hierarkian päälle vielä yhden tason, itsensä ylittämisen tarpeen.

Itsensä voi ylittää monella tavalla. Kyse on siitä, että tekee jotain sellaista, jota ei odota itseltään. Ylittää omat itse asettamansa rajat, jotka toki usein on muiden ihmisten myötävaikutuksella “hyvää” tarkoittaen asetettu.

Tarjoan sinulle kolme keinoa oman sisäisen motivaation parantamiseen.

1. Paneudu syvemmälle työhösi

Moni uusi asia ei kiinnosta, koska et tunne sitä. Uteliaisuus ei ole haitaksi. Päin vastoin. Silkasta uteliaisuudesta voi uppoutua syvemmälle työhön.

Voi olla vaikeaa soittaa tuntemattomille ihmisille, jotka eivät ehkä pidä soiton aiheuttamasta keskeytyksestä. On kuitenkin paljon tehtävissä, että soittamisesta tulee kivaa puuhaa. Voit kehittää oman soittamisen filosofian, pureutua kysymykseen perin juurin. Seurauksena motivaation täydellinen puuttuminen korvautuu syvällisenä osaamisena.

Paneutumisen aiheita voi löytyä myyntiä analysoimalla, uusia menetelmiä kehittämällä ja uutta opiskelemalla.

Kun tarjousasiakirjojen kirjoittaminen ei kiinnosta, niin paras motivaatiokeino on paneutua täydellisen tarjouksen tekemiseen. Sellaisen mihin laittaa kaikkensa.

Ylipäänsä, paneutuminen pienempiin yksityiskohtiin omassa työssä lisää motivaatiota ja samalla nostaa oman osaamisen tasoa. Paneutuminen tekee ammattilaiseksi ylimalkaisesti asioihin suhtautuvien rinnalla.

Saadakseen aikaa paneutumiseen on ehkä heitettävä osa töistä roskiin. Aloita niistä, joiden tekemättä jättämistä ei kukaan huomaa.

2. Laadi omat säännöt

Luovissa ammateissa työskentelevät odottavat usein inspiraatiota, mutta ne, jotka menestyvät tuntuvat jättävän odottelun. He vain ryhtyvät työhön ja inspiraatio seuraa työhön ryhtymistä.

Amerikkalaisesta kirjailijasta, Jack Londonista kertovassa dokumentissa kerrottiin, että hänellä oli sääntö: kirjoita tuhat sanaa päivässä. Sen jälkeen sai ottaa drinkin.

Moni muukin taiteilija luo itselleen omat sääntönsä. Ne ovat heidän selkänojansa ja tukikeppinsä, kun tilanne muodostuu sellaiseksi, ettei huvita tehdä työtä.

Taitelijoiden työtavoista voi oppia ammentaa myyntipäällikkö ja kuka tahansa muukin.

3. Laajenna työnkuvaa

Jokaisessa työssä on alun opetteluvaihe ja useimmat muistelevat sitä aikaa kaihoisasti. Sitten jossain vaiheessa työstä tulee rutiinia. Kaikki tuntuu tutulta, mikään ei oikeastaan yllätä.

Motivaation nostamiseksi voi laajentaa omaa työnkuvaansa. Onneksi yritysmaailma tarjoaa siihen paljon mahdollisuuksia, koska työn kuvat ovat epämääräisiä.

Nuori nainen oli myyjänä tavaratalossa ja kyllästynyt perin pohjin työhönsä. Hän päätti tutkia, kuinka tuotteiden menekki riippuu niiden esillepanosta ja hyödyntää tietoa myynnin kasvattamiseksi. Se ei kuulunut hänen tehtäviinsä, mutta oma-aloitteisuus herätti johdon kiinnostuksen ja hän sai pian ylennyksen muihin tehtäviin.

Kukaan ei voi pakottaa ketään innostumaan oman työn kuvan laajentamisesta, omista säännöistä eikä paneutumisesta työhön. Se on täysin itsestä kiinni, tekeekö sen vai ei.

Paras keino ennustaa tulevaisuutta on mennyt. Kun työnantajat miettivät, kenet palkkaisivat, he tutkivat hakijoiden menneitä onnistumisia. Ne kertovat, että hakija todennäköisesti onnistuu uudessakin työssä.

Kun luo itselleen menestyneen menneisyyden, luo myös menestystä tulevaisuutta silmällä pitäen. Menneisyyden luomisen voi aloittaa tässä ja nyt, eikä vasta huomenna. Carpe diem, tartu hetkeen, on hyvä motto. Huomenna tämä päivä on menneisyyttä.

Heikki Luoman yritys Actional Oy sparraa pk-yrityksen jämähtäneen strategian toteutuksen lentoon myyntitoiminnassa.

*Rahapalkkioista ja motivoinnista Luoma kirjoittaa Actional Oy:n sivuilla.

Blogi | Maksuttomat oppaat LinkedIn | Facebook | Twitter
Uusin ladattava e-kirja: Strategian toteutus myyntitoiminnassa