Vaikuttajamarkkinointiin uutta linjausta

Kaupallisesta yhteistyöstä pitää kuluttajansuojalain mukaan kertoa kuluttajille kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on julkaissut uuden vaikuttajamarkkinointilinjauksen.

Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan yritysten ja vaikuttajien välistä kaupallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on yrityksen tuotteiden myynnin edistäminen tai brändin tunnettuuden kasvattaminen. Kaupallinen yhteistyö voi syntyä esimerkiksi siten, että yritys ja vaikuttaja tekevät sopimuksen yrityksen tuotteita koskevasta sisällöntuotannosta.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkisen mukaan linjauksen tarkoituksena on ollut ohjeistaa yrityksiä ja vaikuttajia siitä, kuinka kaupallisesta yhteistyöstä pitää kuluttajansuojalain mukaan kertoa kuluttajille kohdennetussa vaikuttajamarkkinoinnissa.

− Vaikuttajamarkkinointi lisääntyy koko ajan ja sen muodot muuttuvat. Kuluttajalla on oikeus kuitenkin tietää, kun häneen yritetään kaupallisesti vaikuttaa. Alan sääntely ei ole pysynyt täysin mukana kehityksessä ja nyt on sitten linjattu uutta, Häkkinen sanoo.

Häkkisen mukaan jokaisen myynnin ja markkinoinnin alan toimijan on hyvä pitää mielessään, että kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus sekä se, kenen lukuun markkinoidaan. Sääntö on sama riippumatta siitä, missä mediassa tai millä tavoin markkinointi on toteutettu. Siis esimerkiksi sosiaalisessa mediassa pitäisi näitä linjauksia noudattaa, mutta aina niin ei tapahdu.

Mainostajien Liitto on ollut mukana työstämässä kilpailu- ja kuluttajaviraston uusia linjauksia. Liiton toimitusjohtaja Riikka-Maria Lemminki kertoo liiton pitävän yhteisiä sääntöjä tärkeinä.

− Yrityksille tärkeintä on saavuttaa kuluttajien luottamus. Vaikuttajamarkkinoinnin määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta alan sääntely ei ole pysynyt mukana. Sääntöjä on löytynyt monesta eri lähteestä, ja ne ovat olleet jopa keskenään ristiriidassa, Lemminki toteaa. 

Lemminkin mukaan kuluttaja-asiamiehen vaikuttajamarkkinointilinjaus selkeyttää pelisääntöjä, ja esimerkiksi Mainostajien Liitto suosittelee näiden ohjeiden noudattamista.

Uudet linjaukset löydät täältä.