Twiittaamalla lisää vaikutusvaltaa

Johtajuus muuttaa muotoaan. Nykyjohtajilta odotetaan vuorovaikutteisuutta ja medianäkyvyyttä.

Johtajuusviestinnän valmentaja ja Johtaja on media -kirjan kirjoittaja Jukka Saksi haastatteli yritysjohtajia siitä, millaisia medianäkyvyyteen liittyviä odotuksia nykyjohtajiin kohdistuu ja miten johtajat ovat mukana medioissa.

Kirja sai alkunsa johtajuutta tutkineen Saksin blogikirjoituksista, joissa hän tarkasteli johtajien ja median suhdetta.

Jukka Saksi, millaiset asiat askarruttavat johtajien mieltä, kun puhutaan medianäkyvyydestä?

Ollako vai eikö olla somessa mukana?

Kaikki johtajat eivät ole somessa. Syitä on monia. Yksi yleisimmistä syistä on pelko aikapulasta. Johtajien työ on kalenterin kanssa kilpailua. Somessa mukana olo vaatisi jälleen yhden siivun kallisarvoisesta ajasta.

Johtajia voi myös vaivata tunne, että heillä ei ole mitään viestittävää.

‒ Jos tuntuu, että ei ole mitään viestittävää, niin aina voi viestiä yrityksen arvoista, tavoitteista, strategiasta ja kulttuurista, Jukka Saksi vinkkaa.

Millaista johtajuutta minun pitäisi toteuttaa?

Somessa mukana olon esteenä voi olla myös yleinen muutoshaluttomuus. Perinteinen, suljetun piirin johtajuus on hyvin erilaista kuin tämän päivän avoin, viestintäpainotteinen johtajuus. Muutosta vaatii myös digimaailmaan perehtyminen. Johtajat ovat kokemattomia uudenlaisessa viestintäkulttuurissa.

‒ Nuoret voisivat toimia mentoreina kokeneille johtajille. Heillä on vaikutusvaltaa verkossa ja osaamista. Huomisen päätäntävalta on nuorilla. Maailma menee siihen suuntaan, mihin nuoret sen johdattavat, Saksi sanoo.

Entä jos menetän maineeni?

Maineen menetys ei ole pelkolistan kärkipäässä, kun tarkastellaan syitä, miksi johtajat eivät ole somessa. Syy siihen lienee se, että johtajilta vaadittaviin perusominaisuuksiin kuuluu hyvämaineisuus ja luotettavuus.

Somessa asiat voivat kuitenkin kääntyä helposti päälaelleen ja väärinymmärrysten takia maineriskiä joutuu puntaroimaan. Some on vuorovaikutteista, suurten massojen viestintää, jota ei voi kontrolloida.

‒ Parempi kuitenkin olla mukana somessa ja kertoa ajatuksistaan itse kuin jättää tilaa muiden tekemille, mahdollisesti virheellisille tulkinnoille.

Eikö some ole vain viihdettä varten?

Osa johtajista kokee somen pelkäksi viihdekanavaksi, eikä tunnista sen strategista hyötyä. Yhä kasvavassa määrin kuitenkin esimerkiksi Twitteriä käytetään yritysten tiedottamiseen, Facebook-sivuja asiakkaiden sitouttamiseen ja blogeja tuotelanseerausuutisointiin.

Digitalisoituminen on tullut jäädäkseen. Uutisointia tehdään reaaliajassa ja valtavalla vauhdilla. Some-kanavat tarjoavat siihen soveltuvan alustan.

Meillä on tiedottaja, mihin minua tarvitaan?

Johtajien viestinnällä on merkitystä yrityksen maineelle ja luotettavuuskuvalle. Johtajia seurataan ja heitä kuunnellaan. Some tarjoaa mahdollisuuden kirkastaa mielikuvaa siitä, miksi yritys on olemassa ja samalla se tarjoaa myös mahdollisuuden vuorovaikutteiseen viestintään.

Valta on nyt niillä, kenen viestiä halutaan seurata vapaaehtoisesti.

 

Johtaja, vältä näitä viestinnässäsi

  1. Älä julista
  2. Älä valehtele
  3. Älä mustamaalaa toisia
  4. Älä viesti tunnekuohuissa
  5. Älä viesti päihtyneenä

Lähde: Jukka Saksi: Johtaja on media