Tee sivustosi näkyväksi

Digimaailma tarjoaa loistavan mahdollisuuden markkinointiin. Miten oman yrityksen tuotteet ja palvelut saa nostettua hakukonetulosten kärkeen?

Verkosta avainsanoilla tietoa haettaessa osumia saa sivukaupalla. Tutkimusten mukaan noin 80 % verkkokyselyn tehneistä tarkastelee ainoastaan verkkohaun ykkössivulle nousseita osumia ja poistuu sen jälkeen muille sivustoille.

Verkkosivuston näkyvyyteen ja haun tuloksissa kärkisijoille nousemiseen voi vaikuttaa monella eri seikalla.

Sivustolla olevien, kysyttyyn aiheeseen liittyvien avainsanojen lisäksi myös sivuston rakenteeseen ja asiasisältöön kohdistuu odotuksia. Hakukonerobotit ovat verraten älykkäitä ja osaavat tutkia niin kielioppia, sisältöä kuin teknistä rakennettakin.

Avainsanat voivat olla sanoja, sanapareja tai lauseita. Niitä kannattaa sijoittaa sivustolla oleviin otsikkoihin, ingresseihin ja leipätekstien ensimmäisiin kappaleisiin. Myös kuviin kannattaa lisätä sivuston sisällön kannalta merkitykselliset alt-tekstit.

Sisältö on tärkeä. Sen tulee olla autenttista, laadukasta ja asiarikasta, ihmisille kirjoitettua. Sivuston sisältöä kannattaa päivittää usein ja pitää se ajantasaisena.

‒ Blogien avulla on helppo lisätä hakukonenäkyvyyttä. Uutta sisältöä päivitetään usein ja sisällössä käytetään monipuolisesti kieltä, jolloin erikoisimmatkin haut saattavat tarttua haaviin, kertoo digitaalisen markkinoinnin konsultti ja kouluttaja Jari Juslén.

Hyvä tekninen rakenne ja virheetön koodi lisäävät sivuston arvoa hakukonerobottien silmissä. Jos sivusto on mobiiliin skaalautuva, sekin edistää näkyvyyttä.

Linkitykset arvostetuille ulkopuolisille sivustoille tuovat painoarvoa. Oman sivuston sisälläkin kannattaa olla linkkejä sivulta toiselle.

Googlen hakukone on tällä hetkellä yleisimmin käytetty. Koska kyse on hakukonebisneksestä, on Google kehittänyt ohjelmia kaupalliseen käyttöön.

Googlen verkkomainontaohjelman, AdWordsin avulla voi itse luoda hakusanaperusteisia digimainoksia verkkoon. Mainokset ovat kohdennettavissa tarkasti tietylle asiakasjoukolle ja mainostamisesta maksetaan klikkausten määrän mukaan, ennalta määrätyn budjetin raameissa.

Jos itse mainostaa AdWordsissä, nostaa se sivuston Googlen hakukoneessa hyvin korkealle edellyttäen, että sivusto täyttää hakukoneoptimoinnin kannalta keskeiset vaatimukset.

Juttu perustuu ”Google markkinoinnin apuvälineenä” -koulutuksen sisältöön, joka on yksi esimerkki MMA:n jäsenten urapolun tueksi suunnitellusta koulutustarjonnasta. Katso tulossa olevat koulutukset koulutuskalenterista.

 

Hakukoneoptimointia edistää

 • selkokielinen URL-osoite, jossa mukana avainsana
 • aktiivisuus sivuston päivittämisessä
 • leipätekstin alussa käytetyt avainsanat
 • laadukas, ihmisille kirjoitettu sisältö
 • kielen virheettömyys
 • linkit hyvämaineisilta sivuilta
 • sivuston sujuva mobiilikäytettävyys
 • hyvä sivuston rakenne ja toimiva tekniikka
 • kuviin alt-tekstit, joissa käytetään avainsanoja

Hakukoneoptimoinnin haittatekijöitä

 • indeksointivirheet (esim. sivusto ei aukea)
 • sisällön heikko taso
 • html-koodivirheet
 • linkit roskasivustoilta
 • mobiilikäytön ongelmat
 • haittaohjelmat palvelimella