Suoramarkkinoinnin pelisäännöt

Kenelle saa lähettää sähköpostia ilman erillistä lupaa? Lainsäädäntö on erilaista kuluttajille ja yritykselle suunnatussa suoramarkkinoinnissa.

Suoramarkkinointi kuluttajalle

Perinteisellä suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan joko suorapostitusta tai puhelinmyyntiä. Kuluttajalle saa tehdä suoramarkkinointia perinteisillä menetelmillä, kunnes vastaanottaja sen kieltää. Kuluttajalta ei siis tarvitse pyytää ennakkosuostumusta suoramarkkinointiin.

Kuluttajan kielto-oikeudesta on annettava informaatiota. Tietoa voidaan antaa muun muassa rekisteriselosteessa sekä asiakassuhteen tai muun yhteydenpidon aloitushetkellä.

Sähköisellä suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan sähköpostin tai tekstiviestien avulla toteutettua suoramarkkinointia. Suomessa on käytössä pääsääntöisesti niin sanottu opt in -menettely: kuluttajalle saa tehdä sähköistä suoramarkkinointia vain, jos vastaanottaja on siihen ennalta suostunut.

Poikkeuksena on olemassa oleville asiakkaille kohdistettu sähköinen suoramarkkinointi. Siihen ei tarvita ennakkosuostumusta silloin, kun tuotteen kuluttajalle myynyt yritys lähestyy asiakasta viestillä, jossa mainostetaan samankaltaisia tuotteita. Asiakkaalle on kuitenkin puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen keräämisen yhteydessä annettava mahdollisuus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

Suoramarkkinointi yritysten yhteyshenkilöille

Yritysyhteyshenkilöille saa Suomessa tehdä perinteistä suoramarkkinointia, kunnes vastaanottaja sen kieltää, olipa kyseessä olemassa olevan asiakasyrityksen yhteyshenkilö tai potentiaalisen asiakasyrityksen yhteyshenkilö. Vastaanottajalta ei tarvitse pyytää ennakkosuostumusta perinteiseen suoramarkkinointiin.

Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta Suomessa on käytössä opt out -menettely: yritysten edustajille saa tehdä sähköistä suoramarkkinointia, kunnes vastaanottaja sen kieltää.

Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto on laatinut business to business -markkinointia koskevat pelisäännöt, joita toivotaan noudatettavan yleisesti suomalaisissa yrityksissä.

Pelisääntöjen mukaan yritys voi tehdä sähköistä suoramarkkinointia ilman vastaanottajalta pyydettävää lupaa olemassa oleville yritysasiakkaille tai jos markkinoitavalla tuotteella on liityntä henkilön vastuualueen tai työtehtävään.

Sähköisellä suoramarkkinoinnilla markkinoitavan hyödykkeen on oltava tuote tai palvelu, jota muutoinkin markkinoidaan yrityksille ja niiden työntekijöille nimenomaan yritystoiminnassa hyödynnettäväksi. On mahdollista, että sama hyödyke voi olla sekä kuluttaja- että yrityskäyttöön sopiva.

Lähettäjäyrityksen on syytä kiinnittää huomiota siihen, että business to business -suoramarkkinointiviestin sisällöstä selviää ensi silmäyksellä, että kyseessä on kaupallinen viesti.

Lue lisää asiakasrekisteristä ja tietojen hyödyntämisestä 5.4. ilmestyvästä Myynti & Markkinointi -lehdestä.