Palautuminen auttaa jaksamaan

Neljännes suomalaisista työntekijöistä kokee työkuormitusta ja kärsii työstressistä. Henkisen puolen ongelmat ovat korostuneet nykyisessä työelämässä enemmän kuin fyysinen rasitus.

Jos joka neljännellä on noin rankkaa, osaavatko he palautua raskaasta työstään, Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Sampsa Puttonen?

– Luulen, että kaikki periaatteessa osaavat. Eri asia on, onko heillä käytössään hyvät keinot.

Minkälainen on hyvä keino palautua?

– Toisinaan voi olla tarpeen vain levätä ja huolehtia riittävästä unesta. Usein vielä parempi keino on olla aktiivinen ja tehdä itseä kiinnostavia asioita ja oppia uutta. Jos työssä tai elämässä muuten on paljon kuormitustekijöitä, palautumiseen kannattaa kiinnittää enemmän huomiota.

Miten palautumiseen voi kiinnittää normaalia enemmän huomiota?

– Kyse on tasapainosta. Ei ole itsessään haitallista tai harmillista, jos ihminen kuormittuu työssään ja pistää itsensä likoon. Mutta jos hän ei kykene palautumaan, haitat alkavat kertautua. Palautumiseen panostaminen voi olla vaikka aikataulujen suunnittelemista niin että omaa jaksamista ja palautumista tukeville asioille tulee aikaa.

Onko huonoja tapoja palautua?

– Esimerkiksi alkoholin avulla irtautuminen töistä ja stressin purku ei toimi. Se heikentää selvästi kehon palautumista ja aivojen palautumisen kannalta keskeisen unen laatua.

– Kannattaa myös muistaa, että voimakas fyysinen ponnistelu liikunnan tai muun harrastuksen parissa ennemmin lisää palautumisen tarvetta kuin vähentää sitä.

Minkälaista on oikein palautuminen?

– Kun ihmisiltä kysytään, millä tavalla he rentoutuvat ja palautuvat työpäivän jälkeen, he kertovat käyttävänsä hyviä keinoja: rentoutuminen, saunominen ja lukeminen.

 – Hyvin työstään irrottautuvat ja palautuvat tekevät jotakin ihan muuta kuin mitä työ vaatii. He ovat myös aktiivisia vapaa-ajallaan.

Onnistuuko palautuminen aina?

– Jos on työpäivän jälkeen sellainen fiilis, ettei huvita tehdä mitään, kannattaa miettiä, mitä siinä omassa jaksamisessa on pielessä.

 – Silloin kannattaa pohtia, johtuuko kuormitus työstä, tai ovatko kiinnostuksen kohteet karanneet jonnekin.

Miten palaudut itse, jos mikään ei enää oikein huvita?

– Kun tulee pahoja kuormitustilanteita, yritän entistä paremmin miettiä, mikä olisi itselle järkevää tässä tilanteessa. Yritän aina muistaa levätä riittävästi.

Yritän myös aina miettiä itselleni tärkeitä asioita, joista haluan pitää kiinni, kun aikaa tai jaksamista on normaalia vähemmän.

Voiko pitkillä vapailla vähentää väsymistä ja parantaa palautumista?

– Lomahan on meillä sen takia, että tekisimme kaikenlaista mukavaa. Se on ollut jo alun perinkin sitä varten, että voisimme palautua.

 – Nykyajan ajattelutapa on, että loma on jotakin sellaista, jonka olemme ansainneet. Se on tietysti totta, mutta eivät ihmiset välttämättä ajattele lomaa palautumisen kannalta.

 – Jos palautumisen tarve on suuri ja kaikki loma menee pelkkään palautumiseen, silloin kannattaa ajatella omaa arkeaan: ovatko oma jaksaminen ja omat työtehtävät kohdallaan. Loman pitäisi olla sellaista, että itselle mieluisten asioiden tekeminen palauttaa automaattisesti.