Myyntiammattilaisen mediaanipalkka 4 750 euroa

Myynnin ja markkinoinnin ammattilainen viihtyy työssään. Kiire, huono johtaminen ja työn jatkuva muutos ovat alan suurimpia haasteita. 

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n palkkatutkimukseen vastanneet näkevät sekä oman työnantajansa tulevaisuuden että oman tilanteensa työpaikalla hyvänä. Kyselyyn vastanneista 69 prosenttia pitää oman työpaikkansa tilannetta lähitulevaisuudessa hyvänä tai erinomaisena. Tilanne on parantanut vuoden takaisesta, sillä silloin samoin vastasi 60 prosenttia.

Vastaavasti oman tilanteen työpaikallaan näkee hyvänä tai erinomaisena yli 74 prosenttia vastaajista, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 69 prosenttia.

Omaan työhönsä tyytyväisiä on 90 prosenttia kyselyyn vastanneista.

Monipuolisempia urakehitysmahdollisuuksia

Tyytymättömimpiä MMA:n jäsenet ovat omiin urakehitysmahdollisuuksiinsa, joihin 43 prosenttia vastaajista on tyytymättömiä. Tämä selittyy muun muassa sillä, että myyntiorganisaatiot ovat madaltuneet eikä niin sanottuja väliportaita enää ole. Myyntijohdon työpaikat ovat keskittyneet pääkaupunkiseudulle.

”Urakehitysmahdollisuudet ovat varsin minimaaliset pienessä yrityksessä”, yksi vastaajista kuvasi.

Toinen tyytymättömyyden aihe oli johtaminen, johon oli tyytymättömiä 35 prosenttia vastaajista. Yksi vastaaja luonnehti työnsä suurimpia haasteita näin: ”Huono johtaminen, ylityöllistyminen, jatkuva epävarmuus ja liika hierarkkisuus.”

Tyytymättömyyttä toivat esiin ne vastaajat, joiden esimiehellä ei ollut henkilökohtaista myyntikokemusta tai ymmärrystä myynnistä ja markkinoinnista.

Mediaanipalkka laski

Alan mediaanikuukausipalkka on nyt 4 750 euroa. Se laski vuodessa sadalla eurolla. Mediaanipalkka tosin nousi johtajatasolla 6 900 euroon (+220 euroa), mutta putosi edustajatasolla. Päälliköiden palkka oli lähes sama kuin vuosi sitten.

Parhaiten myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset tienaavat teollisuudessa, jossa mediaanipalkka on 5 000 euroa kuukaudessa. Summa on sama kuin viime vuonnakin.

– Pitkä taantumakausi katkaisi alamme vuosia jatkuneen palkkojen nousuputken. Osa on pudonnut välillä työttömäksi ja on työllistyttyään joutunut tyytymään aikaisempaa pienempään palkkaan. Myös tulospalkkiot ovat pienentyneet. Nämä tekijät näkyvät nyt tilastossa mediaanipalkan eli otoksen keskimmäisen palkan pienenemisenä, MMA:n toiminnanjohtaja Juha Häkkinen selventää.

Kolmannes saa kiinteää palkkaa

Yleisin palkkaustapa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisella on kiinteän palkan ja bonuksen yhdistelmä (37 %). Toiseksi yleisin palkkaustapa on kiinteä palkka (35 %), kolmanneksi kiinteä palkka ja provisio (21 %). 

Pelkkää provisiopalkkaa saa alle kaksi prosenttia vastaajista ja lopuilla palkkamalli on takuupalkka tai bruttoprovisio.

Vaikka kannustava palkkarakenne on alalle tyypillinen, niin noin 80 prosentilla alalla toimivista työntekijöistä kiinteän palkan osuus on 70–100 prosenttia kuukausipalkasta. Vahvasti provisiopainotteinen työ on tyypillistä liikelahja- ja toimistotarvikemyynnissä, kiinteistönvälityksessä ja autokaupassa.

Osaamista pitää kehittää jatkuvasti

Kuten MMA:n muissakin tutkimuksissa, myös palkkatutkimuksessa nousi esille ikäsyrjintä sekä jatkuva tarve päivittää omaa osaamistaan. Suurimmat kehitystarpeet olivat digitaalisen kaupankäynnin hyödyntämisessä sekä kielitaidossa.

”Digiosaaminen sekä kansainvälistymisen mukanaan tuomien mahdollisuuksien miettiminen”, yksi vastaajista kuvasi omia kehitystarpeitaan.

Työkokemusvuosien mukaan mediaanipalkka putoaa, kun työuralla on pituutta yli 20 vuotta. Tämä kertoo omalta osaltaan alan ikäsyrjinnästä. Mikäli työuran loppupuolella joutuu työttömäksi, uudelleen työllistyminen tapahtuu yleensä pienemmällä palkalla.

Yksi vastaajista kertoo työnsä suurimmista haasteista näin: ”Ikä, minut irtisanottiin joulukuussa. Ei tarjottu uutta aukeavaa alemman tason tehtävää. Hain sisäisessä haussa ja sain sen työn. Palkka tietenkin putosi merkittävästi, mutta on sentään vakituinen työ.”

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA:n työmarkkinatutkimukseen osallistui 1 549 jäsentä. Vastaajista liki puolet työskentelee teollisuuden palveluksessa. Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen tammikuussa 2017.

 

Kyselyn perusteella kootut tarkemmat palkkatilastot ja tiedot myynnin ja markkinoinnin ammattilaisen työstä löytyvät vain jäsenille avoimilta jäsensivuilta.