Myyjän osaaminen näkyväksi

Myyntialan tradenomiksi työn ohella opiskeleva Petteri Hellsten kehitti työkalun myyjän myyntiosaamisen kartoittamiseen. Petteri on yksi MMA:n opiskelijastipendillä palkituista.

Petteri Hellsten valmistui juuri myynnin tradenomiksi Turun ammattikorkeakoulusta. Hän kehitti opinnäytetyönään osaamiskartoitustyökalun myyjän osaamiskartoituksen tekemiseen. Myyjän osaamista tarkastellaan seitsemänportaisen myyntiprosessin ja myyjän asiakaslähtöisyyden näkökulmasta.

Petteri työskentelee myyntijohtajana LähiTapiola Etelässä. Työssään hän oli huomannut, että myyjien osaamisen johtaminen pitäisi saada paremmin mukaan päivittäiseen työhön.

‒ Tuote- ja järjestelmäkoulutusta on paljon, mutta myyntikoulutusta on ollut vähemmän. Jotta osaamista voidaan kehittää, tulee ensin selvittää myyntiosaamisen nykytila.

Petteri on työskennellyt aikaisemmin myös myyntikouluttajana, ja hänellä löytyy intoa ja kokemusta myyjien osaamisen kehittämiseen. Hän on pitänyt huolta myös omasta kouluttautumisesta, sillä hän on opiskellut työn ohessa lähes yhtäjaksoisesti aina vuodesta 2008 saakka.

Osaamiskartoitustyökalua on testattu LähiTapiola Etelän myyntiorganisaatiossa. Osaamiskartoituksen tuloksena todettiin, että myyjien osaaminen on yrityksessä hyvällä tasolla. Myyjien vahvuudet ovat ennakkovalmistautumisessa ja asiakkaan kohtaamisen eri vaiheissa.

Myyjien osaamisen kehityskohteet liittyvät vastaväitteiden käsittelyyn, asiakassuhteen jälkihoitoon ja kaupan päättämiseen.

Petterin mukaan osaamiskartoitustyökalu sopii eri toimialoille ja sitä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi osana myyjän rekrytointiprosessia.

Raportointia räppäämällä

Hanna Kallioisella on takana ensimmäinen vuosi Laurea-ammattikorkeakoulussa. Hän toimi projektipäällikkönä MMA:lle syksyllä 2015 toteutetussa opiskelijaprojektissa, joka liittyi MMA:n nuorten jäsenten profiilin muodostamiseen.

Hanna on Petterin lisäksi yksi MMA:n vuotuisen opiskelijastipendin saajista. Palkitsemisperusteissa kehuttiin muun muassa Hannan inspiroivaa esiintymistapaa.

‒ Opintoihin liittyviin projekteihin kuuluu kirjallisen raportin lisäksi projektin ja sen tulosten esittely. MMA:n projektin raportoinnissa hyödynsin nukketeatteria ja räppiä. Eräässä toisessa projektissa taas tv-visailuformaattia, Hanna kertoo.

Hannan tavoitteena on perustaa tulevaisuudessa teemamatkailuun liittyvä matkailualan yritys. Hän on työskennellyt aikaisemmin apteekissa, mutta toivoo tradenomin opintojen antavan hyvän pohjan alan vaihdolle.

‒ Ennen opintoja ajattelin, että voisin tehdä jatkossa lääkepuolen myyntityötä. Nyt minulla on kuitenkin herännyt kiinnostus myös matkailualaa kohtaan. Tradenomiopinnoilta odotan sitä, että opin liiketaloutta, kieliä ja kykenen poistumaan omalta mukavuusalueeltani, Hanna sanoo.

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset palkitsee vuosittain myyntiä, markkinointia tai ostoalaa opiskelevia henkilöitä. Tänä vuonna jaettiin 27 stipendiä. Katso kaikki stipendin saajat MMA:n sivuilta.