Muodin markkinoinnista myyntialan opiskeluun

Maria Eulenberger, 23, opiskelee myyntityön tradenomiksi ja työskentelee Riski Studiolla myynnin, asiakaspalvelun ja nettisivujen päivittämisen parissa.

Opiskelen Haaga-Heliassa Pasilan kampuksella myyntityön tradenomiksi. Olen ollut myyntityössä noin viisi vuotta ja tehnyt myyntityötä niin kaupan alalla, kauneudenhoitoalalla kuin muodin parissa. Jokainen työ on omalla tavallaan vahvistanut haluani päästä myynnin pariin, mutta opiskellessani muodin markkinoinnin tutkintoa Helsinki Design Schoolissa selkiytyi, että tämä on minun alani.

Alan tutkinnon hankkiminen merkitsee minulle paljon. Pääsen tutustumaan uusiin ihmisiin ja luomaan jo opintojen ohessa verkostoa, josta tulen varmasti hyötymään tulevaisuudessakin. Saan tutkinnon kautta varmasti paljon uutta informaatiota ja näkökulmaa myyntityöhön ja markkinointiin.

Tämänhetkinen työni Riski Studiolla koostuu pääsääntöisesti myynnistä, asiakaspalvelusta ja nettisivujen ylläpidosta. Työelämässä kasvattavinta on ollut oivaltaa se, kuinka tärkeää on ymmärtää asiakkaan todellinen tarve ja kuunnella asiakasta sekä osata vastata juuri hänen tarpeisiinsa. Myös niihin, joita hän ei ole itsekään vielä oivaltanut.

Myynti- ja markkinointiala kiinnostaa, koska olen kunnianhimoinen ja ala on jatkuvasti muuttuva. Alan töitä riittää aina ja tehtävät ovat monenlaisia, joten aina riittää myös kehitettävää omassa osaamisessa. Tulevaisuudessa toivon pystyväni yhdistämään aikaisemman osaamiseni tulevaan tutkintooni.

Mielenkiintoisin asia opiskelijaelämässä on ollut kaikkien uusien ihmisten tapaaminen. Odotan innolla myös tulevaa SalesForum-tapahtumaa, jossa pääsemme itse järjestämään tapahtumaa osana opintoja. Siitä tulee varmasti mahtava kokemus.

Ensimmäiseltä kouluviikolta vahvimmin on jäänyt mieleen MMA:n tukema saunatapahtuma. Olin aivan hämmästynyt MMA:n huikeasta osallistumisesta uusien opiskelijoiden vastaanottamisen suhteen. Siitä huolimatta, että olen ollut pitkään jo myyntityön ja markkinoinnin alalla, on MMA:n toiminta ollut hieman pimennossa. Nyt MMA on tullut tutuksi Haaga-Helian myyntityön yhtenä isoimmista yhteistyökumppaneista.

 

Marian kysymys konkarille:

Kun tulevaisuudessa asiantuntija- ja tiimityö on yhä enemmän itseohjautuvaa, niin minkälaista tulevaisuuden esimiestyö on tai onko sitä lainkaan?

Karoliina Jarenko vastaa Maria Eulenbergin kysymykseen.

”Hyvä kysymys! Veikkaan, että tulevaisuudessa tulee olemaan hyvin erilaisia tiimejä. Toiset toimivat ilman esimiestä, toisissa esimies antaa jonkinlaista tukea työskentelylle ja toisissa saattaa olla aika perinteinenkin esimiesrooli. Selkeä trendi kuitenkin on se, että näitä perinteisen esimiesroolin omaavia tiimejä tulee olemaan aiempaa merkittävästi vähemmän. Ehkä niistä tulee poikkeus, ja normitilanne on se, että tiimi johtaa itse itseään.

Uskon, että esimiestyö tullaan tulevaisuudessa näkemään yhä voimakkaammin palveluna, jota työntekijä tai tiimi voi halutessaan tai tilanteen niin vaatiessa pyytää. Eli sen sijaan, että jokaiseen tiimiin lätkäistäisiin esimies ihan vain tottumuksesta, sen tarvetta tullaan arvioimaan tapaus- ja tilannekohtaisesti.

Tämänkaltainen asenne johtaa myös siihen, että esimiespalvelujen kirjo muuttuu hyvin laajaksi. Joku tiimi saattaa kaivata coachia, joka auttaa yksilöitä kehittymään ammatillisesti. Toinen tiimi saattaa kaivata esimieheltä apua tavoitteiden asettamiseen tai vaikkapa osaamisen kehittämissuunnitelman tekemiseen. Kolmas tiimi tarvitsee apua työnjakonsa kehittämiseen. Neljäs tiimi haluaa hetkellisesti jonkun, joka määrittää kaikkien tekemisen aivan perinteisen käskevän esimiehen tapaan.

On hyvä huomata, että näitä kaikkia hyvin erilaisia palveluita tuskin tulee tarjoamaan yksi henkilö. Ennemminkin voisi kuvitella, että organisaatioihin tulee esimiesten joukko, joista kullakin on oma erityisosaamisensa, jota he sitten tarjoavat tiimeille.

Jossain vaiheessa varmaan lopetetaan esimies-sanan käyttö kokonaan, koska se ei enää vastaa niitä tehtäviä, mitä tiimi erilaisilta esimiespalveluilta pyytää. Sitten ainakin päästään eroon tästä hassusta keskustelusta esimiesten, esinaisten ja esihenkilöiden välillä.”