MMA:n jäsenet kertovat: Näin selvisin uupumuksesta

MMA:n viimevuotinen kysely osoitti, että liiallinen työkuorma, huono johtaminen ja kiire näkyvät jäsenten voinnissa. Kokosimme vastaajien vinkit uupumuksesta selviämiseen.

Työuupumus on myynnin ja markkinoinnin alalla valitettavan yleinen seuralainen. Työmäärä voi olla kohtuuton tai myyntitavoitteet epärealistisia. Tilipussikin ehkä jää laihaksi. Pahimmillaan esimies käyttäytyy epäasiallisesti.

MMA:n viimevuotinen kysely osoitti, että liiallinen työkuorma, huono johtaminen ja kiire näkyvät jäsenten voinnissa. Mutta kuinka uupumuksesta selviää eteenpäin? 

Parhaassa tapauksessa tilanne helpottuu, kun rohkenee tuoda epäkohdat yhteiseen keskusteluun.

”Itse tein päätöksen nostaa kissa pöydälle ja puhua asiasta avoimesti työpaikalla. Myös kollegat alkoivat puhua haasteistaan avoimesti. Nyt haastamme aktiivisesti johtoa pohtimaan etukäteen työn resurssointia ennen kuin uusia suuren luokan tavoitteita asetetaan”, kertoi eräs jäsen kyselyn kommenttiosiossa.

Aina keskusteluyritykset eivät johda tuloksiin. Moni jäsen olikin kokenut parhaaksi vaihtaa työpaikkaa tai alaa, kun muu ei auttanut. Myös YT-neuvottelut tai muut irtisanomiset ajoivat etsimään uutta työpaikkaa. Jos ilmapiiri uudessa työyhteisössä oli terveempi, uupumus lievittyi.

Eroon täydellisyyden tavoittelusta 

Jotkut joutuivat opettelemaan uuden suhtautumistavan työhön. Elämänhallinnan tunne ja innostus palasivat, kun he kevensivät työtahtia. Myös tehtävälistojen tekeminen ja töiden priorisointi helpotti työn hallitsemista.

”Nykytyötä en ota enää niin vakavasti. Opin sanomaan ei, pidän vapaa-ajasta kiinni, nautin taas siitä, mitä teen. Johdan itseäni ja omaa energiaani, enkä vaadi täydellisyyttä vaan opin koko ajan lisää”, kuvaili eräs opintovapaan kautta uusiin haasteisiin siirtynyt.

Monilla mielekäs tekeminen vapaa-ajalla vähensi uupumisoireita. Remontointi, puutarhatyöt tai kulttuuritapahtumat veivät ajatuksia pois töistä. Erityisesti liikunta, reippailu ja hyvä kunto auttoivat. Myös ystävät ja perhe olivat tärkeä tuki väsymyksen keskellä.

Syvässä uupumuksessa pelkät itsehoitokeinot eivät riitä. Useat vastaajat olivat osanneet hakeutua keskustelemaan lääkärin tai terapeutin kanssa. Osa oli tarvinnut sairauslomaa tai lääkkeitä. 

Avun tarpeen myöntäminen oli erään jäsenen mukaan isoin ja tärkein asia. Toinen kommentoija taas muistutti, että toipuminen alkaa, kun pystyy pysähtymään.

Hyödynnä liiton tuki

Vaikean tilanteen keskellä ammatillista itsetuntoa pitivät yllä kollegoilta tai asiakkailta saadut positiiviset palautteet. Itse asiakastyö saattoi olla mukavaa. Tieto siitä, että oli hyvä työssään, auttoi eteenpäin. 

Myös oman osaamisen kehittäminen nähtiin tärkeänä. Pari jäsentä mainitsi uupumista ehkäiseväksi tai lievittäväksi asiaksi MMA:n tarjoaman koulutuksen. Ammatillisten valmiuksien lisäksi tilaisuudet tarjosivat vertaistukea.

Uupuneet hyötyivät liittoon kuulumisesta myös taloudellisesti, kun he joutuivat irtisanotuiksi.

”Onneksi olin liiton jäsen, joten en joutunut murehtimaan raha-asioita kaiken muun päälle”, kuului kommentti. 

Yksi vastaaja kertoi, että työnantaja oli ajanut hänet uupumukseen liiallisella työmäärällä. Kun työntekijä oli käytetty loppuun, hänet potkaistiin pihalle. Liiton lakimiehen avulla taloudellinen isku jäi kuitenkin pienemmäksi. 

Työuupumiskyselyn tulosten jälkeen MMA alkoi tarjota mahdollisuutta keskustella työpsykologin kanssa. Lue työpsykologin etävastaanotoista lisää täältä.

Katso video työuupumuskyselyn tuloksista: