Miten saada myyjä loistamaan työssään?

Pipelife Finland Oy:n myyntijohtaja Jarko Lehto vastaa Tiina Suurosen kysymykseen.

Työstä nauttiminen ja siinä loistaminen lähtee luonnollisesti jokaisesta myyjästä itsestään. Kun kokee olevansa oikeassa työssä ja nauttii myyntityöstä, on lähtökohta kunnossa. Käytännössähän se tarkoittaa myyjän omaa vastuuta omista työpaikka- ja työtehtävävalinnoista.

Samalla tietenkin rekrytoijan ammattitaito punnitaan, kun koetetaan selvittää, kuinka hyvin hakija soveltuu tehtävään.

Kun motivoitunut henkilö on oikeassa tehtävässä, työnantaja ja esimies voivat monin tavoin auttaa innostuksen ylläpitämisessä. Tärkeintä on antaa kullekin sopivia haasteita ja sitä kautta onnistumisia ja palautetta, jolloin myyjä pääsee loistamaan.

Kuuntelu ja varsinkin kehitysideoiden huomioiminen on toinen tärkeä asia, joka auttaa pitämään yllä innostusta.

Kun myyjä on jo menestyvä ja päässyt loistamaan, on esimiehen tärkeintä antaa tilaa ja päätösvaltaa, mutta oltava kuitenkin lähellä ja valmis auttamaan, kun tarvetta ilmenee.

Tiivistettynä olen sitä mieltä, että nämä neljä asiaa auttavat myyjää menestymään ja nauttimaan työstään:

  1. Sopivat tavoitteet ja haasteet, jotka pakottavat kehittymään
  2. Avoin tiedonkulku, jatkuva palaute ja mahdollisuus koulutukseen
  3. Sopiva määrä valtaa oman työn tekemiseen
  4. Esimiehen tuki ja avoimet keskustelut

Pipelife Finland Oy sijoittui tänä vuonna toiseksi Suomen parhaat työpaikat -kilpailun keskisuurten yritysten sarjassa.