Lomarahan vaihtamisesta vapaaseen täytyy sopia

Kannattaa huomioida, että lomarahavapaita koskevat eri säännöt kuin vuosilomapäiviä.

Lomaraha maksetaan normaalin lomapalkan päälle. Tyypillisesti lomarahan suuruus on 50 % lomapalkasta. Joissakin työpaikoissa lomaraha on mahdollista vaihtaa kokonaan tai osittain vapaaksi. Kun harkitsee vaihtamista, kannattaa huomioida muutama asia.

Ensinnäkään lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin. Tyypillisesti lomaraha perustuu työsuhteessa sovellettavaan työehtosopimukseen. Mutta vaikka työsuhteeseen ei sovellettaisi mitään työehtosopimusta, on lomarahaoikeudesta sovittu usein työsopimuksessa tai sitten se perustuu yrityksen käytäntöön.

Lomarahan vaihtamisesta on aina sovittava erikseen − vaihtaminen ei ole automaattinen oikeus kenellekään. Mikäli lomarahaoikeus perustuu työehtosopimukseen, tulee kyseisestä työehtosopimuksesta tarkistaa, miten lomarahan vaihtamisesta vapaaksi voidaan sopia. Joissakin tilanteissa vaihtaminen edellyttää, että vaihtamisen raameista on sovittu paikallisesti luottamusmiehen kanssa.

Perustuipa lomaraha mihin tahansa, on lomarahan vaihtamisesta vapaaksi aina suositeltavaa sopia asiasta kirjallisesti.

Lauantaita ei kannata laskea mukaan

Lomarahan vaihtamisessa on kyse rahasumman vaihtamisesta palkalliseksi vapaaksi. Tästä syystä kannattaa sopia niin, että lauantaita ei lasketa mukaan vaihdettuihin vapaapäiviin. Lomarahan maksaminen ei nimittäin perustu vuosilomalakiin, eivätkä sitä näin ollen koske vuosilomalain laskentasäännöt − ellei niin ole erikseen sovittu.

Vuosilomaa laskettaessa myös lauantait lasketaan lomapäiviksi, ja yhteen ”täyteen lomaviikkoon” kuluu kuusi lomapäivää. Kun lomarahaa vaihdetaan vapaaksi, kannattaa laskea mukaan vain todelliset työpäivät. Silloin yhden viikon saa vapaaksi viidellä vapaapäivällä. Esimerkiksi täyden 24 päivän kesäloman lomarahan (50 % lomapalkasta) vaihtaminen tuottaisi näin 12 vapaapäivää. Ja vapaata niillä saisi kaksi viikkoa ja kaksi päivää.

Kyse on kuitenkin sopimisesta, joten joissakin yrityksissä lomarahan vaihtaminen saattaa olla mahdollista vain niin, että lomarahan vaihtamisella saa vapaata kaksi viikkoa eli kymmenen työpäivää. Tällöin työntekijä itse arvioi, haluaako hän tehdä vaihdosta.

Lomarahaa vapaaksi vaihdettaessa on hyvä sopia myös siitä, että vaihdettu vapaa rinnastetaan työaikaan ja että se kerryttää vuosilomaa. Näin siksi, että vuosilomalain mukaan kokoaikainen työntekijä ansaitsee vuosilomaa sellaisilta kuukausilta, joina hän työskentelee vähintään 14 päivää.

Lomarahavapailla sairastat omaan laskuusi

Jos työntekijä sairastuu vuosiloman aikana, kuusi ensimmäistä päivää ovat omavastuupäiviä ja vasta tämän omavastuun ylittävältä osalta työntekijällä on oikeus saada vuosilomaansa siirrettyä. Eli vuosilomalla ollessasi voit pyytää loman siirtämistä kuuden sairauspäivän jälkeen. Määräys ei kuitenkaan koske lomarahavapaapäiviä: työnantaja ei ole velvollinen siirtämään lomarahavapaata pidettäväksi myöhemmin, jos yli kuuden päivän sairaus sattuu lomarahavapaille.

Pitkä sairaus ei tietenkään ole todennäköinen, mutta silti riitojen ehkäisemiseksi kannattaa etukäteen sopia, milloin työntekijä on vuosilomalla ja milloin lomarahoista vaihdetulla vapaalla. Vielä parempi on, jos saadaan sovittua, että lomarahavapaat rinnastuvat tältä osin vuosilomaan.

Milloin lomarahaa ei saa?

Lomarahaa on yleensä oikeutettu saamaan vain, jos vuosiloman pitää sovitusti ja palaa vuosilomalta takaisin työhön. Normaalisti lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi sovitaan ennen vuosilomaa sillä oletuksella, että työntekijä jatkaa työnantajan palveluksessa lomansa ja lomarahavapaidensa jälkeen.

Jos työntekijä irtisanoutuu itse vuosilomansa aikana eikä palaa enää lomansa jälkeen töihin, saattaa syntyä tilanne, jossa työntekijä on velvollinen suorittamaan lomarahavapaan ajalta maksetun palkan takaisin.

Jos työntekijällä on työsuhteen päättyessä vuosilomaa pitämättä, täytyy työnantajan maksaa korvaus pitämättömästä vuosilomasta lomakorvauksena. Lomarahaa ei sen sijaan ole tavallisesti pakko maksaa, ellei esimerkiksi työehtosopimuksessa ole nimenomaisesti tästä sovittu.

Lisää tietoa lomarahasta ja vuosilomalaista löydät MMA:n verkkosivuilta. Voit aina olla yhteydessä myös MMA:n lakipalveluun.